31. máj – Svetový deň bez tabaku – Tabak a zdravie pľúc

Nedovoľ, aby ti tabak vzal dych.
Zvoľ zdravie, nie tabak.

Podľa WHO v súčasnosti na následky fajčenia zomiera každý desiaty človek na svete. Cieľom tohtoročnej kampane je zvýšiť povedomie o škodlivosti  tabaku a chorobách dýchacích ciest, ktoré s fajčením úzko súvisia.  

Nikotín je vysoko návyková látka zodpovedná za vznik závislosti. Spočiatku  u fajčiara vznikne psychická a neskôr  fyzická závislosť.  Väčšina ľudí v dospelosti závislých od fajčenia začala užívať tabakové výrobky, najčastejšie v podobe cigariet, pred dovŕšením 18. roku života.

Cigaretový dym obsahuje približne 7000 rôznych látok s účinkom na organizmus. Ide o pevné častice a plyny, napríklad nikotín, decht, oxid uhoľnatý, formaldehyd, kyanovodík, benzén, polónium, močovinu, voľné radikály, čpavok, nikel, arzén, kadmium a ďalšie. Epidemiologické štúdie doposiaľ dokázali kauzálny vzťah medzi fajčením tabaku a najmenej 14 rôznymi typmi zhubných nádorov. Okrem zhubných nádorov pľúc je fajčenie zodpovedné i za nádory pažeráka, hrtanu a hlasiviek, dutiny ústnej.  Toxické látky obsiahnuté v cigaretovom dyme trvalo  poškodzujú sliznicu dýchacích ciest. Táto  stráca svoju samočistiacu  a obrannú schopnosť.   Riziko vzniku ochorenia  pľúc ako TBC, astma a chronická obštrukčná choroba pľúc sa zvyšuje i u ľudí, ktorí aktívne nefajčia , sú však vystavení účinkom pasívneho fajčenia.

Zdroj: www. uvzsr.sk

http://www.teraz.sk/zdravie/zdravie-cigaretovy-dym-obsahuje-viac-ako/328266-clanok.html