V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

31. máj – Svetový deň bez tabaku

Tabak je jednou z najväčších preventabilných príčin úmrtí na svete. Tabaková závislosť je jedným z rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú štatistiky chorobnosti a úmrtnosti na vybrané druhy ochorení v celom svete.                                                                                            

Nikotín je vysoko návyková látka, ktorá po dlhšom užívaní vedie k závislosti. Väčšina závislých začala užívať tabak pred 18. rokom života. Trend skorého experimentovania s fajčením potvrdzujú mnohé prieskumy, ktoré sa realizujú na Slovensku. Najväčšia skupina ľudí začína s fajčením pred 15. rokom života. Fajčenie je zlozvyk, ktorý má nielen nepriaznivé účinky na organizmus, ale aj veľmi ťažko sa ho zbavuje. Zanechanie fajčenia je veľmi náročné, pretože len malé percento fajčiarov dokáže abstinovať. Často sa stretávame s tým, že fajčiari sa po krátkej abstinencii k tomuto druhu závislosti opäť vracajú aj napriek všetkým rizikám, ktoré táto závislosť so sebou prináša.

Aj keď je fajčenie spoločensky tolerovanou drogou, neznamená to, že musí fajčiť každý. Prostredie, v ktorom žijeme je podľa mnohých analýz presýtené rôznymi alergénmi či už rastlinného alebo chemického pôvodu. Fajčiarsky/cigaretový dym, ktorý vzniká horením cigarety je zmesou chemických škodlivín. Podľa vedeckých zistení je cigaretový dym dynamickým komplexom viac než 4000 látok. Obsahuje látky farmakologicky aktívne, antigénne, cytotoxické, mutagénne a karcinogénne, a preto jeho následky na ľudský organizmus sú mnohostranné.

Fajčenie má preukázateľný vplyv na:

  • pľúcne ochorenia (chronická obštrukčná choroba pľúc, astma, rakovina pľúc, …)
  • srdcovo-cievne ochorenia (ateroskleróza, vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, …)
  • onkologické ochorenia (rakovina pľúc, ústnej dutiny a hrtana, prsníka a maternice, …)
  • poruchy metabolizmu (cukrovka II. typu, porucha tukového metabolizmu- zvýšená
  • hladina cholesterolu a tukov v krvi, …)

Zdroj: www.uvzsr.sk, www.who.sk