V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

31. máj – Svetový deň bez tabaku

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a jej partneri každoročne 31. mája pripomínajú Svetový deň bez tabaku s dôrazom na zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a na presadzovanie efektívnych politík, ktoré vedú k zníženiu jeho spotreby.

Svetový deň bez tabaku 2015 vyzýva členské štáty, aby spolupracovali pri zastavení nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami. Nedovolené obchodovanie s tabakovými výrobkami je významným globálnym problémom, z pohľadu zdravia, práva, ekonomiky, vlády a korupcie.

Každá desiata cigareta spotrebovaná vo svete je podľa štúdií predmetom nezákonného obchodovania. Európska komisia odhaduje, že straty na colných a daňových príjmoch pre EÚ a jej členské štáty v dôsledku nezákonného obchodovania s cigaretami činia ročne viac ako 10 mld. eur. Nezákonný obchod nie je len problémom krajín s vysokými príjmami, takmer všetky krajiny na celom svete sú predmetom nezákonného obchodu v tej či onej podobe. V reakcii na túto hrozbu medzinárodné spoločenstvo prerokovalo a prijalo v novembri 2012 Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, prvý protokol k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku.

Ciele kampane 2015:

  • zvýšiť povedomie o zdravotnom vplyve nelegálnych tabakových výrobkov najmä na mladých ľudí a ľudí s nízkymi príjmami vzhľadom k ľahkej dostupnosti a nízkej cene,
  • ukazovať, ako môže účinná kontrola tabaku ilegálnemu obchodu s cigaretami zabrániť – najmä vysokými daňami za tabak, obrázkovými varovaniami na obaloch a inými opatreniami,
  • ukázať, ako sa tabakový priemysel podieľa na nezákonnom obchodovaní s tabakovými výrobkami,
  • zdôrazniť, ako sa využíva zisk z ilegálneho obchodu s tabakom kriminálnymi skupinami k financovaniu organizovaného zločinu vrátane drog, zbraní a terorizmu,
  • podporiť vo všetkých členských krajinách Rámcového dohovoru o kontrole tabaku WHO ratifikáciu a naplnenie Protokolu o elimináciu nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami a jeho čo najrýchlejšie prijatie do platnosti prostredníctvom aktívneho zapojenia všetkých príslušných zainteresovaných strán.

Zdroj: http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2015/event/en/