V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

31. máj 2012 – Svetový deň bez tabaku World No Tobacco Day

Deň 31. máj vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia za Svetový deň bez tabaku.

Heslo: Tvrdé zasahovanie tabakového priemyslu
Tobacco Industry Interferenc

Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. marca Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day – WNTD), ktorého cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie. Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia.

Zdroj: WHO

Témou tohtoročného svetového dňa je

Stop zásahom tabakového priemyslu.

rakovinaSvetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že ročne tabak zabíja na svete 6 miliónov ľudí. Z toho počtu je viac ako 600 000 pasívnych fajčiarov, ktorí zomierajú na následky fajčenia iných. Cieľom tohtoročného svetového dňa je informovať verejnosť o neférových a nebezpečných taktikách tabakového priemyslu s cieľom zasahovania do štátnych politík. V zmysle článku 5.3. Rámcového dohovoru o kontrole tabaku majú krajiny chrániť ich zdravotnú politiku pred komerčnými záujmami tabakového priemyslu. Z tohto hľadiska sú preto krajiny povinné zvyšovať povedomie o rozpore medzi záujmami tabakového priemyslu a politikou kontroly tabaku.

Na Slovensku sa 31. mája 2012 budú realizovať aktivity pre verejnosť, ktoré majú zvýšiť zdravotné uvedomenie. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s UNION zdravotnou poisťovňou, a.s. budú v tento deň organizovať aktivitu „Prestaň fajčiť, daj si jablko“. Aktivity budú spojené s meraním oxidu uhoľnatého vo vydýchnutom vzduchu a informovaním verejnosti prostredníctvom letákov o rizikách fajčenia a možnostiach jeho zanechania.
Konkrétne informácie nájdete na webovej stránke www.uvzsr.sk

KAMPAŇ – „PRESTAŇ FAJČIŤ, DAJ SI JABLKO“

RÚVZ v SR Miesto v meste:
1. Bratislava pred Ružinovskou poliklinikou na Ružinovskej 8, Bratislava
2. Banská Bystrica Námestie SNP, Banská Bystrica
Hlavné námestie v meste Brezno
3. Košice pred budovou Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hlavnej ulici
4. Trenčín areál Fakultnej nemocnice Trenčín, Legionárska ulica
5. Žilina Hlinkovo námestie, Žilina
6. Nitra Mestský úrad Nitra, Štefánikova 60, (vestibul)
7. Trnava Radnica mestského úradu Trnava, Hlavná ulica č. 1
8. Lučenec mestský úrad v Lučenci resp. pred budovou RÚVZ Lučenec, Petöfiho 1
9. Rimavská Sobota Hlavné námestie, Rimavská Sobota, v prípade zlého počasia v Poradni zdravia, RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, S. Tomášika 14
10. Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho
11. Žiar nad Hronom pred alebo v priestoroch HM Tesco v Žiari nad Hronom (podľa počasia)
12. Trebišov OC Kaufland Trebišov
13. Michalovce Námestie Osloboditeľov – pešia zóna
14. Rožňava v priestoroch polikliniky (vo vstupnej hale) NsP sv. Barbory v Rožňave, Špitálska 1
15. Spišská Nová Ves Múzeum Spiša, Letná 50, Spišská Nová Ves
16. Komárno Komárno Shopping Center, M. R. Štefánika 5, Komárno
17. Levice v priestoroch obchodného domu DITURIA, ktorý sa nachádza v centre mesta
18. Topoľčany v priestoroch Galérie mesta Topoľčany, nám. M.R. Štefánika
19. Bardejov obchodný dom AB Centrum v Bardejove
20. Humenné pešia zóna na Námestí slobody v Humennom, Lidl v Snine a supermarket Tesco v Medzilaborciach
21. Poprad OC Max v Poprade
22. Stará Ľubovňa Obvodný Úrad Stará Ľubovňa, Námestie generála Štefánika č. 1
23. Svidník nákupné centrum MAKOS, Svidník
24. Vranov nad Topľou pred Tescom, Vranov nad Topľou
25. Považská Bystrica kampaň bude prebiehať v Považskej Bystrici pred kinom Mier
26. Prievidza na námestí mesta Partizánske
27. Dunajská Streda v meste Dunajská Streda v areáli nemocnice, polikliniky
28. Galanta Lekáreň – Domov zdravia Medicen, Šafárikova 1531, Galanta
29. Dolný Kubín pred mestským kultúrnym strediskom – Námestie Slobody
30. Čadca pešia zóna – Palárikova ulica, Čadca
31. Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok – priestory Mestského úradu, námestie pred MsÚ
32. Martin Divadelné námestie v Martine
33. Nové Zámky Hlavné námestie č.10, Nové Zámky
34. Senica Kaufland Senica, Obchodná ul. 2875/3, Senica
35. Zvolen pred a v budove Zdravotníckej školy, ul. Kozačeka, Zvolen

Zdroj: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD.,MPH
v Bratislave 19.4.2012

OVZ