30. september – Svetový deň srdca

Svetový deň srdca (World Heart Day) je každoročným celosvetovým podujatím, ktoré vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca.

Hlavnou myšlienkou Svetového dňa srdca je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami prostredníctvom zdravého životného štýlu. Medzi hlavné faktory patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu. V celosvetovom meradle sa hovorí o pandémii srdcovocievnych ochorení, na ktoré každoročne umiera približne 17,5 milióna ľudí.

Slovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi organizuje v mesiaci september dvanásty ročník kampane MOST (Mesiac o srdcových témach) – „Spolu chránime vaše srdcia“. Tohtoročný projekt sa venuje téme: Tučné srdce alebo obezita a metabolický syndróm vo vzťahu k ochoreniam srdca, ako aj zdravým potravinám, ktoré majú priamy dosah na zdravie našich sŕdc. Súčasťou kampane je Deň srdca, ktorý pripadá na nedeľu 30. septembra 2018.

Kampaň je zameraná na edukáciu obyvateľstva v oblasti najzávažnejších rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak, zvýšená hodnota celkového cholesterolu v krvi, fajčenie, obezita, stres a ďalšie.

Odborníci radia, že pravidelnou konzumáciou zdravej, pestrej a vyváženej stravy, pravidelnou fyzickou aktivitou a vyhýbaním sa fajčeniu (aktívnemu, či pasívnemu) by sa väčšine týchto úmrtí dalo predísť.

V rámci kampane sa tiež propaguje kód zdravého života – 0 – 5 – 30 – 120/80. Prvé číslo predstavuje spotrebu cigariet, ktoré by mal človek počas svojho života vyfajčiť (0), ďalšie číslo predstavuje ideálnu hodnotu cholesterolu (5), tretie číslo odporúča ľuďom, koľko minút denne by mali venovať pohybovej aktivite (30) a posledný údaj je ideálna hodnota krvného tlaku (120/80). Snahou každého z nás by malo byť, čo najviac sa priblížiť k týmto cieľovým hodnotám.

Zdroj:
www.tvojesrdce.sk