V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

29. september – Svetový deň srdca

Svetový deň srdca  (World Heart Day) je každoročným celosvetovým podujatím, ktoré vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca.

Hlavnou myšlienkou Svetového dňa srdca je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami prostredníctvom zdravého životného štýlu. Medzi hlavné faktory patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu. V celosvetovom meradle sa hovorí o pandémii srdcovocievnych ochorení, na ktoré každoročne umiera približne 17,5 milióna ľudí.

V minulom roku zomrelo na srdcovo-cievne ochorenia až 53 % slovenských pacientov. Preventívna medicína zistila, že odstránením rizikových faktorov sa dá určitým ochoreniam predchádzať, alebo ich posunúť do vyššieho veku, preto je dôležité vedieť tieto rizikové faktory rozoznať a obmedziť ich negatívne pôsobenie.

Infarkt myokardu

Je veľmi závažné ochorenie, ktoré je spôsobené hlavne náhlym prerušením dodávky kyslíka do srdcového svalu s následným odumretím časti svalových vlákien. Dochádza k zablokovaniu niektorej z koronárnych tepien.
Vzniká v dôsledku aterosklerózy, čo je proces ukladania tukov a vápnika v stene tepien.
Ak je aterosklerózou poškodená koronárna tepna, môže sa v nej vytvoriť krvná zrazenina, ktorá úplne cievu uzavrie a spôsobí infarkt srdcového svalu.
Infarkt myokardu je 5 krát častejší u mužov, ako u žien. Napriek významným pokrokom v liečbe infarktu srdca, úmrtnosť na infarkt myokardu je veľmi vysoká, pričom až polovica úmrtí nastáva v prvej hodine po infarkte.

Príznaky infarktu myokardu:

  • silná tlaková alebo pálivá bolesť na hrudníku
  • bolesť vyžaruje do krku, ľavého ramena, čeľuste, chrbta
  • bolesť trvá niekoľko minút až hodín a nepoľavuje
  • slabosť, úzkosť, pocit strachu, búšenie srdca
  • potenie, nevoľnosť, zvracanie

Náhla cievna mozgová príhoda

Ochorenie zapríčinené rýchlou ložiskovitou stratou mozgových funkcií, kde príznaky pretrvávajú dlhšie ako 24 hodín alebo vedú k smrti, keď príčinou tohto stavu bola jedine cievna príčina.
Dochádza k prasknutiu alebo upchatiu niektorej mozgovej cievy, čo má priamy dôsledok na poškodenie okolitých mozgových buniek. dlhotrvajúcej nedokrvenosti ohraničeného okolia mozgových buniek.

Príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody:

  • svalová slabosť, tŕpnutie končatín, alebo celej polovice tela
  • porucha reči a artikulácie, nezrozumiteľná reč, neschopnosť rozprávať, neschopnosť  porozumieť reči
  • závrat často spojený s pocitom na zvracanie a zvracaním, bolesťou hlavy
  • rozmazané videnie, strata zraku na jednom oku, dvojité videnie
  • najhoršou možnosťou je celková nedokrvenosť mozgu, ktorá vzniká najčastejšie ako priamy dôsledok zastavenia činnosti srdca,  dôsledkom môže byť hlboké bezvedomie, ale aj smrť mozgu.

most-logoSlovenská nadácia srdca spolu so svojimi partnermi organizuje v mesiaci september ôsmy ročník kampane MOST (Mesiac o srdcových témach).

Kampaň je zameraná na edukáciu obyvateľstva o závažných rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení, ktorými sú najmä vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, fajčenie, obezita, stres a ďalšie.

Odborníci radia, že pravidelnou konzumáciou zdravej, pestrej a vyváženej stravy, pravidelnou fyzickou aktivitou a vyhýbaním sa fajčeniu (aktívnemu, či pasívnemu) by sa väčšine týchto úmrtí dalo predísť.

V rámci spomínanej kampane si 26. septembra 2014 budete mať možnosť nechať zadarmo zmerať pracovníčkami Oddelenia podpory zdravia krvný tlak, hladinu cholesterolu a cukru v krvi v mestách po celom Slovensku. V Prievidzi bude kampaň prebiehať vo vestibule Žilinskej univerzity, Bakalárska 2, v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod.

Okrem tohto dňa počas celého roka uvedené vyšetrenia realizuje v Poradni zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach.

V prípade otázok o kampani, ako aj o možnostiach ďalších vyšetrení, môžete získať na tel. č. 046/5192047.

V rámci kampane sa tiež propaguje kód zdravého života – 0 – 5 – 30 – 120/80. Prvé číslo predstavuje spotrebu cigariet, ktoré by mal človek počas svojho života vyfajčiť (0), ďalšie číslo predstavuje ideálnu hodnotu cholesterolu (5), tretie číslo odporúča ľuďom, koľko minút denne by mali venovať pohybovej aktivite (30) a posledný údaj je ideálna hodnota krvného tlaku (120/80). Snahou každého z nás by malo byť, čo najviac sa priblížiť k týmto cieľovým hodnotám.