28. júl – Svetový deň hepatitídy

Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu v roku 2008 a je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).
Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. V súčasnosti sa rozlišuje 5 hepatitíd: A, B, C, D a E.

Tento deň má prispieť k zvýšeniu informovanosti širokej verejnosti o problematike vírusových zápalov pečene a o chorobách s nimi súvisiacich. Poskytuje príležitosť zamerať sa na konkrétne aktivity, ako sú posilnenie prevencie vírusových hepatitíd, posilnenie skríningu a kontrola vírusových hepatitíd a s nimi súvisiacich chorôb. Dôležité je informovať o probléme chronických hepatitíd B a C, napriek ich epidemiologickej a zdravotníckej závažnosti, je v porovnaní s pozornosťou venovanou vo svetovom meradle napríklad infekcii HIV/AIDS, tuberkulóze alebo malárií, neobyčajne nízka.

Vírusy hepatitídy môžu spôsobiť akútne a chronické infekcie a zápaly pečene vedúce k cirhóze a rakovine pečene.
Tieto vírusy predstavujú jedno z hlavných globálnych zdravotných rizík. V súčasnosti sa eviduje vo svete asi 350 miliónov ľudí chronicky infikovaných vírusom hepatitídy B a približne 170 miliónov ľudí je chronicky infikovaných hepatitídou C.

Tohtoročný Svetový deň hepatitídy sa nesie pod heslom: Zamyslime sa znova (Think Again).

Hlavným cieľom Svetovej aliancie hepatitídy je zlepšiť osud miliónov pacientov s hepatitídou B a C. Slovensko ako jedna z prvých krajín na svete už v roku 1994 uznalo existenciu samostatného medicínskeho odboru – hepatológia – a následne sa mu podarilo vybudovať funkčnú sieť liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov s chronickými chorobami pečene.