V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

28. júl – Svetový deň hepatitídy (World Hepatitis Day)

Heslo: Toto je hepatitída (This is hepatitis)

Svetový deň hepatitídy (28. júl) je novou iniciatívou Svetovej aliancie hepatitídy, ktorá reprezentuje viac než 200 organizácií pacientov zo všetkých kontinentov. Jej členom – prostredníctvom Európskej asociácie pacientov s chorobami pečene (ELPA) – je aj slovenská asociácia pacientov HepHelp Klub. Jedným z dôvodov spomínanej iniciatívy je skutočnosť, že informovanosť o probléme chronických hepatitíd B a C, napriek ich epidemiologickej a zdravotníckej závažnosti, je v porovnaní s pozornosťou venovanou vo svetovom meradle napríklad infekcii HIV/AIDS, tuberkulóze alebo malárií, neobyčajne nízka.

Svetová aliancia hepatitídy (angl. World Hepatitis Alliance – WHA), novozaložená medzinárodná mimovládna organizácia, pri príležitosti Svetového dňa hepatitídy, vyzvala vlády krajín na celom svete, aby zvýšili svoje úsilie zamerané na prevenciu, diagnostiku a liečbu osôb s chronickou infekciou vírusmi hepatitíd B a C.

Svetová asociácia hepatitídy sa zároveň obrátila na vlády krajín celého sveta s požiadavkou, aby sa pripojili k iniciatíve „12 požiadaviek k roku 2012“, ktorá požaduje, aby sa jednotlivé vlády zaviazali k sérii 12 nevyhnutných racionálnych krokov a opatrení v oblasti verejnej zdravotnej politiky, ktoré by do roku 2012 podstatne prispeli k zlepšeniu súčasnej alarmujúcej situácie.

Je potešiteľnou skutočnosťou, že v SR – ako v jednej z prvých krajín na svete – sa už v roku 1994 uznala existencia samostatného medicínskeho odboru hepatológia a následne sa podarilo vybudovať plne funkčnú sieť liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov s chronickými chorobami pečene. V súčasnosti, napriek niektorým nedostatkom a problémom, sa pacientom s chronickými vírusovými hepatitídami poskytuje v SR zdravotná starostlivosť na štandardnej európskej úrovni.

Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd v Bratislave
Výbor ENVI Európskeho parlamentu
Európska komisia a Európskou asociáciou pre štúdium pečene (EASL)
Slovenska hepatologicka spoločnosť
Európska asociácia pacientov s chorobami pečene (ELPA)
Európske monitorovacie centrum pre drogy (EMCDDA)

Zdroj: WHO

OVZ