V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

28. júl – Svetový deň hepatitídy

Hepatitída je všeobecné označenie pre zápalové ochorenie pečene, spôsobujúce poškodenie a deštrukciu pečeňových buniek. Častokrát sa v hovorovej reči tento termín zamieňa slovom „žltačka“.
Podľa vyvolávajúcej príčiny existuje niekoľko druhov hepatitíd (A, B, C, D a E, najčastejšie sú A, B, C). Najčastejším pôvodcom hepatitídy sú vírusy. Vírusy, ktoré napádajú pečeň sa nazývajú hepatotropné.
Ak vírus napáda hlavne pečeň, ide o primárne hepatotropný vírus (napr. vírusy HAV, HBV, HCV, HDV, HEV).
Ak ide o poškodenie pečene vírusom v rámci celkového ochorenia, takýto vírus sa nazýva sekundárne hepatotropný.

Hepatitída môže prebiehať v dvoch základných formách: akútne a chronicky.

 • Akútna hepatitída – pre akútny priebeh je charakteristický náhly začiatok s výraznými ťažkosťami. Choroba obvykle po dvoch mesiacoch ustupuje alebo výnimočne vedie k zlyhaniu funkcie pečene. Niektoré druhy akútnych zápalov prechádzajú do chronickosti.
 • Chronická hepatitída – táto forma hepatitídy vzniká najčastejšie prechodom z akútneho ochorenia. Predstavuje veľké riziko vzniku zdĺhavého ochorenia poškodzujúceho pečeň. Často spôsobuje nebezpečné komplikácie.

Hepatitída typu A

Hepatitída  typu  A  je  prenosné,  infekčné  ochorenie,  ktorého  pôvodcom  je  vírus hepatitídy A. Je známa ako tzv. choroba špinavých rúk. U človeka spôsobuje vírusový zápal pečene, ktorý má dobrú prognózu, pretože väčšinou neprechádza do chronického štádia a človek sa uzdravuje po 2 až 4 týždňoch bez následkov.

Vírus hepatitídy A vniká do tela najčastejšie ústami. Infikovaná osoba vylučuje vírusy stolicou. Najväčšie množstvo vírusových častíc sa vylučuje stolicou 14 – 21 dní pred objavením príznakov. Vtedy je človek najinfekčnejší.

Prenos:

Vírus sa najčastejšie prenáša priamym stykom t.j. špinavými rukami, pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, alebo nepriamo kontaminovanou vodou a potravinami. Je to tzv. fekálno-orálna cesta prenosu zažívacím traktom. Prenos infikovanou krvou je vzácny, vzhľadom k tomu, že vírus je prítomný v krvi len krátkodobo, vylúčený však nie je. Je možný aj prenos  pohlavným stykom.

Ochorenie častejšie postihuje príslušníkov tzv. rizikových skupín. K nim patria:

 • deti predškolského a školského veku,
 • mladí a dospelí do 35 rokov,
 • cestovatelia.

Priebeh

Ochorenie prebieha zvyčajne akútne, k chronickej hepatitíde väčšinou nedochádza. Akútny zápal pečene sa často prejavuje ako bežná chrípka. Človek môže trpieť:

 • zvýšenou teplotou,
 • bolesťou hlavy,
 • bolesťami svalov a kĺbov,
 • nevoľnosťou, tráviacimi ťažkosťami,
 • zvracaním,
 • nechutenstvom.

U detí do 5 rokov až 90 % infekcií prebieha bezpríznakovo.

Inkubačná doba je 15 – 50 dní, priemerne však 28 dní.

Prevencia

Najdôležitejšou formou prevencie pred hepatitídou A je dodržiavanie hygieny.

K základným opatreniam pre prevenciu nákazy patrí:

 • dodržiavanie zásad osobnej hygieny a hygieny prostredia,
 • zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou (ochrana vodných zdrojov a zásobární),
 • ochrana potravín pred kontamináciou,
 • správna likvidácia ľudských fekálií.

Ďalšou účinnou formou prevencie je očkovanie, ktoré je možné odporučiť každému, hlavne však rizikovým skupinám obyvateľstva (deťom, počas záplav a v endemických oblastiach výskytu, cestovateľom do krajín s vyšším výskytom hepatitídy A a nízkym hygienickým štandardom, ošetrovateľom v ústavoch).

Hepatitída typu B

Prenos

Infekcia sa do tela nedostáva cez zažívací trakt, ale najčastejšie podaním kontaminovaných krvných derivátov v zdravotníckych zariadeniach, prípadne kontaminovanými nástrojmi, injekčnými ihlami, kontaktom s krvácajúcou kožou alebo sliznicou infikovaného človeka.

Vstupnou bránou môže byť drobné poranenie na koži alebo malé porušenie sliznice. K prenosu postačí aj minimálne množstvo krvi. K prenosu hepatitídy B môže dôjsť aj z matky na dieťa počas pôrodu, drobnými poraneniami u holičov, pedikérov, pri tetovaní.

Priebeh

Vírus postihuje pečeňové bunky, ktorý okrem akútneho ochorenia môže spôsobiť aj chronickú infekciu s rozvojom chronickej hepatitídy. Chronická infekcia zvyšuje riziko cirhózy a rakoviny pečene. Vírus hepatitídy B je vysoko odolný.

Rizikovou skupinou sú užívatelia drog podávaných do žily, osoby striedajúce sexuálnych partnerov, dialyzovaní pacienti a príjemcovia krvi, pacienti po transplantácii, deti matiek s chronickou hepatitídou B, zdravotnícky personál.

Inkubačná doba je 30 – 180 dní, obvykle však v rozmedzí 60 – 90 dní.

Prejavy infekcie sú rôzne:

 • – kožné reakcie alergického typu,
 • – bolesti kĺbov a svalov,
 • – únava, slabosť,
 • – nevoľnosť, nechutenstvo.

V 10 % prípadov u dospelých a až v 90 % prípadov u novorodencov dochádza k vývinu chronickej hepatitídy (trvá dlhšie ako 6 mesiacov).

Prevencia

Spočíva hlavne v opatreniach na zabránenie kontaktu s infikovanou krvou alebo telesnými tekutinami. Vysoké riziko predstavuje nechránený pohlavný styk, spoločné používanie ihiel a striekačiek, intímny styk s nakazenou osobou. K prenosu môže ale dôjsť aj spoločným používaním hygienických potrieb, pri tetovaní, zubných a chirurgických výkonoch.

Súčasťou prevencie je aj dôsledné dodržovanie dezinfekcie, sterilizácia a používanie jednorazových nástrojov v zdravotníckych zariadeniach.

Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie proti hepatitíde B.

Hepatitída typu C

Hepatitída typu C môže byť akútne (trvá menej ako 6 mesiacov), väčšinou však chronické zápalové ochorenie pečene, pri ktorom vírusová infekcia pretrváva viac ako 6 mesiacov. Prítomnosť zápalových buniek spôsobuje zdurenie pečene, ktorý poškodzuje jej hlavné funkcie a môže vyústiť až do stvrdnutia – cirhózy alebo do rakoviny pečene.

K prenosu dochádza:

 • infikovanou krvou a telesnými tekutinami,
 • pohlavným stykom,
 • z matky na dieťa počas pôrodu,
 • použitím spoločných ihiel,
 • tetovaním, piercingom,
 • použitím spoločných žiletiek.

K osobám so zvýšeným rizikom nákazy patria ľudia s vrodenou krvácavosťou, pacienti po operáciách a matky po ťažkých pôrodoch s podanou transfúziou, osoby po transplantácii orgánov alebo tkanív, dialyzovaní pacienti, zdravotnícki pracovníci, sexuálni partneri a rodinní príslušníci HCV pozitívnych osôb.

Priebeh

Zákernosť tejto infekcie spočíva v jej nenápadnom, miernom alebo až bezpríznakovom priebehu  a v prechode do chronického štádia. Tak, ako pri hepatitíde A a B, aj tú sú príznaky podobné chrípke:

 • bolesť hlavy, svalov a kĺbov,
 • ťažkosti s trávením,
 • infekt dýchacích ciest.

Inkubačná doba je 14 – 120 dní, priemerne 45 dní.

Prevencia

Spočíva hlavne v opatreniach na zabránenie kontaktu s infikovanou krvou alebo telesnými tekutinami. Dôraz sa kladie na to, aby nedochádzalo k spoločnému používaniu predmetov, ako holiace strojčeky, injekčné ihly, kefy. V rôznych tetovacích salónoch, holičstvách treba dbať na dôkladnú sterilizáciu a dezinfekciu, používať nástroje na jednorázové použitie a je nevyhnutné zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s biologickým materiálom.

Zdroj:
www.virusova-hepatitida.sk/typy-zltacek
www.hpl.sk