V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

28. apríl – Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Heslo: ABY SA DÔSTOJNÁ PRÁCA STALA REALITOU

28. apríl je každoročne Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Od roku 2003 Medzinárodná organizácia práce (MOP – ILO) oslavuje tento svetový deň, pričom poukazuje na prevenciu úrazov a chorôb pri práci prostredníctvom sociálneho dialógu a tripartity. Tohtoročnou témou sú vznikajúce riziká a trendy v oblasti prevencie v meniacom sa svete práce, sledovanie súčasných globálnych výziev a nový kontext v rámci postupov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Agentúra EÚ-OSHA, ktorá stojí na čele v oblasti poskytovania aktuálnych a presných informácií o týchto otázkach, aktívne podporuje ILO pri zviditeľňovaní tohto významného dňa.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás Je to dobrá vec pre vás, aj pre váš podnik.

Dňa 28. apríla oslávia tisíce zástupcov vlád, zamestnávateľov a zamestnancov Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci organizovaný MOP.

Budú uvažovať o tom, ako prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok a zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia na svojich pracoviskách. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podporí tohoročné podujatie a zlepšenie podmienok na pracovisku v celej Európe.

Oddelenie výchovy ku zdraviu