26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s nimi / International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking

Organizácia spojených národov (OSN) Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi vyhlásila na 26. júna. Každý rok je potrebné zvyšovať povedomie o veľký problém, drogy predstavujú pre spoločnosť nebezpečenstvo. Tento deň je podporovaný jednotlivcami, komunitami a rôznych organizácií po celom svete.

Tento zámer je podnetom Európskej komisie a vyplýva z Akčného plánu EÚ na boj proti drogám pre obdobie rokov 2009 – 2012.

Otázka, prečo nesmieme ani raz skúsiť drogu, je síce jednoduchá, ale odpoveď na ňu až taká jednoduchá nie je. Celkom zjednodušene by sme mohli povedať: preto, lebo to škodí a bodka. Zložitejšia odpoveď musí vychádzať z poznania, čo je droga, čo je závislosť, ako sa vyvíja, aké faktory sa na vzniku závislosti podieľajú a podobne.

Závislosť nie je morálny poklesok. Závislosť je psychická porucha, ktorú charakterizuje silná až nutkavá túžba po psychoaktívnej látke. Táto silná túžba vedie k opakovanému užívaniu. Okrem toho má závislosť aj ďalšie príznaky.

Psychoaktívna látka je látka, ktorá spôsobuje prechodné zmeny duševného prežívania. Tieto zmeny sa väčšinou spočiatku pociťujú ako príjemné. Preto konzum psychoaktívnej látky vedie k snahe po opakovanom konzume, z ktorého sa postupne sformuje závislosť

Psychoaktívne látky môžeme rozdeliť na alkohol a drogy. Drogy na legálne (napr. kofeín v káve, nikotín v cigaretách) a na ilegálne (napr. marihuana, heroín a iné)

Na Slovensku je drogou číslo jeden okrem nikotínu stále alkohol. Nealkoholové závislosti predstavujú významné zdravotné, sociálne a kriminálne riziko, ale konzum alkoholu na Slovensku predstavuje vážnejší problém. Na každého obyvateľa Slovenska pripadá za rok asi osem litrov alkoholu, čo je vysoká spotreba. Zvykneme oslavovať a vôbec riešiť alkoholom všetko (radosť aj smútok). Často sa stáva spúšťacím momentom mimoriadna udalosť (napr. sklamanie, neúspech v škole, v práci a podobne).

Všetky vymenované príklady však majú svoj základ v zmene organizácie niektorých mozgových dráh. Máme v mozgu centrum odmeny, slasti (nazývané nucleus accumbens). Pri „vhodných“ a opakovaných podnetoch sa vytvoria dráhy, ktoré sa končia v čelných lalokoch mozgovej kôry. Tieto dráhy pretrvávajú dlhodobo, takže aj po dlhšom prerušení konzumu drogy sú stále v pohotovosti.

Veľmi varovné sú prieskumy poukazujúce na konzum psychoaktívnych látok na stredných a dokonca základných školách. Tento trend je nebezpečný. Detský organizmus je zvlášť citlivý na alkohol a drogy, takže v organizme, predovšetkým v mozgu, môže spôsobiť nevyliečiteľné zmeny. Preto sa domnievame, že aj keď jedna dávka drogy nie je nebezpečná sama osebe, spustí celý reťazec zmien správania sa a zmien, ktoré vedú k závislosti. Závislosť nepoškodzuje len organizmus, telo a mozog, ale zo slobodného človeka robí ujarmeného a neslobodného jedinca so všetkými duševnými a spoločenskými dôsledkami.

Všetci môžeme zohrať úlohu pri propagovaní zdravia vo svojej spoločnosti/okolí.