26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s nimi „Deň zodpovednosti“

Alkohol je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami. Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek tomu, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia. Nadmerné pitie sa podľa SZO podieľa na vzniku viac ako 60 chorôb a poškodení zdravia, napríklad alkoholického poškodenia pečene, pankreasu, žalúdka, srdca, vysokého krvného tlaku, cukrovku II. typu, rakoviny pažeráka a mnohých ďalších. Je často prítomný pri dopravných nehodách, utopení, úmyselnom sebapoškodzovaní, či samovraždách.   Nezanedbateľné sú aj jeho negatívne sociálne vplyvy – disharmonické rodiny, znížený pracovný výkon, strata práce, spoločenské konflikty a priestupky. Závislosť od alkoholu je v dnešnej dobe považovaná za chorobu a v posledných rokoch stúpa počet ľudí (predovšetkým mužov), ktorí sú vyšetrovaní na psychiatrických ambulanciách práve s touto diagnózou.

Európska únia je regiónom s najvyššou spotrebou alkoholu vo svete. Závažným problémom sa stáva predovšetkým tzv. nárazové pitie, čo je vypitie 5 a viac pohárikov na jedno posedenie, ktoré je na Slovensku  najviac rozšírené vo vekovej kategórii 25 – 34 rokov. Len 15 % mužov a žien na jedno posedenie nikdy nevypilo 6 pohárov alkoholu. Skúsenosť Slovákov s alkoholom treba považovať za široko rozšírenú, má ju 91% mužov a 83% žien vo vekovej kategórii 15 – 24 rokov, za posledný mesiac alkohol konzumovalo až takmer 53 % z nich. Nárazovo pije aspoň raz za týždeň takmer 6 % mladých, najmenej raz za mesiac viac ako 13 % z nich. Je dokázaný aj vzťah medzi nárazovým pitím a fajčením, či medzi nárazovým pitím a užívaním nelegálnych drog.

Čo sa týka množstva vypitého alkoholu na jednu osobu za rok,  na Slovensku po období poklesu okolo roku 1999 tento údaj opäť stúpa a dosahuje hodnotu viac ako 13 litrov čistého alkoholu na osobu, pričom sa ráta len s ľuďmi staršími ako 15 rokov  (horšie sú na tom napr. Moldavsko s 18 litrami, či Česko a Maďarsko so 16 litrami tesne nasledované Ruskom, Ukrajinou, Estónskom). Toto množstvo čistého alkoholu zodpovedá približne 530 veľkým pivám alebo 160 fľaškám vína, či 45 fľaškám  tvrdého alkoholu.

Ochorenia, pri ktorých je alkohol hlavnou alebo spolupodieľajúcou sa príčinou možno rozdeliť do štyroch základných skupín:
Akútne ochorenia, pri ktorých je alkohol hlavnou príčinou: akútna alkoholická psychóza, otrava alkoholom, otrava metylalkoholom.
Chronické ochorenia, pri ktorých je alkohol hlavnou príčinou: organické poškodenie centrálneho nervového systému, alkoholické poškodenie nervov, svalov, srdca, žalúdka, pečene, pankreasu.
Akútne poškodenia zdravia, pri ktorých sa alkohol spolupodieľa: úrazy pri dopravných nehodách, utopenie, vdýchnutie žalúdočných zvratkov, úmyselné sebapoškodzovanie, samovražedný pokus, poranenia po napadnutí inou osobou.
Chronické poškodenia zdravia, pri ktorých sa alkohol spolupodieľa: rakovina pier, ústnej dutiny a pažeráka, rakovina konečníka, rakovina hltana, cukrovka II. typu, vysoká krvný tlak, srdcové disrytmie, ischemická mozgová príhoda, rakovina hrubého čreva, rakovina pečene, rakovina prsníka, ischemická choroba srdca, varixy pažeráka, spontánny potrat.

Aj keď v prípade alkoholu neexistuje bezpečná dávka, ktorej konzumácia by neviedla ku vzniku závislosti, všeobecne možno povedať, že existujú dávky, ktoré môžu byť prospešné napr. v prevencii srdcovo-cievnych chorôb. Ak za jednu dávku alkoholu je považované 1 malé pivo alebo 0,2 l vína alebo 0,2 dl tvrdého alkoholu,  pre ženu by malo byť bezpečné požívanie polovice až jednej dávky denne, pre muža 1 – 2 dávky denne (ak teda žena pije 0,1 l vínna denne a muž 1 pivo, môže to byť užitočné v prevencii srdcovo-cievnych chorôb). Táto informácia však nemá byť navádzaním na pravidelnú konzumáciu pre tých ľudí, ktorí alkohol nepijú vôbec alebo ho pijú len príležitostne. Skôr je to návod pre ľudí, ktorí alkohol pijú pravidelne a vo väčšom množstve. Je dôležité si uvedomiť, že zodpovedné pitie môže mať pozitívny zdravotný efekt, ale pitie väčšieho množstva alkoholu prináša viac škody ako úžitku!

Ak človek pod vplyvom alkoholu alebo inej drogy sadne za volant, riziko, že spôsobí dopravnú nehodu sa výrazne zvyšuje – už po dvoch pivách stúpa riziko nehody o celých 100 %. Na jednoduché overenie si, či je prijatý alkohol už odbúraný, môže orientačne poslúžiť aj táto tabuľka:

PIVO 10° (liter) ČAS (hod) PIVO 12° (liter) ČAS (hod) VÍNO (liter) ČAS (hod) LIEHOVINA (deciliter) ČAS (hod)
0,5 2:15 0,5 2:45 0,2 2:48 0,5 2:10
1 4:30 1 5:30 0,4 4:56 1 4:30
1,5 6:45 1,5 8:15 0,6 7:24 1,5 6:45
2 9:00 2 11:00 0,8 9:52 2 9:00
2,5 11:15 2,5 13:45 1 12:20 2,5 11:15
3 13:30 3 16:30 1,2 14:48 3 13:30
3,5 15:45 3,5 19:15 1,4 17:16 3,5 15:45
4 18:00 4 22:00 1,6 19:44 4 18:00

Údaje v tabuľke platia pre muža s hmotnosťou 85 kg. U ženy s hmotnosťou 60 kg je odbúravanie alkoholu z krvi približne 1,6-krát pomalšie.

Presnejší výpočet promile a času odbúrania alkoholu z krvi vzhľadom na vek, pohlavie, hmotnosť a množstvo a typ skonzumovaného alkoholu môžete získať na stránke:
www.promileinfo.sk