26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami

Počet experimentujúcich a závislých od drog na Slovensku z roka na rok stúpa, hlavne v nízkych vekových skupinách. Táto skutočnosť ohrozuje zdravie mladých ľudí, ale aj vývin a stabilitu budúcej spoločnosti. Aby sa dokázal potlačiť obchod s drogami, je potrebné znížiť počet užívateľov drog, a to nielen prevenciou, ale aj liečbou. S rastúcim počtom užívateľov drog rastie aj dopyt po nich, a s tým aj nelegálny trh.

V roku 2013 sa na Slovensku liečilo 2 484 užívateľov drog. Medziročne je to nárast o 291 pacientov. Ide o najvyšší počet za posledné desaťročie. Liečebne najviac zapĺňali užívatelia stimulancií (najmä pervitínu), ktorých počet už niekoľko rokov stúpa. Viac, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, je aj liečených užívateľov cannabisu.

Podľa pohlavia majú prevahu muži nad ženami (2 077 mužov, 407 žien). Liečbu prvýkrát v živote vyhľadala takmer polovica pacientov. Približne tretina boli drogovo závislí, ktorí podstupujú liečbu na oddeleniach vo väzniciach.

Liečenými užívateľmi drog sú najmä mladí ľudia vo veku 20 – 34 rokov, tvoria takmer 70 %. Medziročne sa zaznamenal aj nárast v počte mladých ľudí do 19 rokov liečiacich sa zo závislosti z 318 v roku 2012 na 335 v roku 2013. U dievčat v tejto vekovej skupine prevažuje najmä liečba spojená s užívaním stimulancií, zatiaľ čo u chlapcov ide najčastejšie o užívateľov cannabisu.

Dĺžku pravidelného užívania drog 11 a viac rokov uviedlo až 895 liečených. Viac ako jednoročné pravidelné užívanie drog sa objavilo aj pri liečených drogovo závislých vo veku do 15 rokov (17 pacientov). Najčastejším spôsobom užívania primárnej drogy v roku 2013 bolo fajčenie (33 %) . Nasledovalo injekčné podanie 29 % a šnupanie 22 %.

Najviac liečených užívateľov drog bolo z Bratislavského a Trnavského kraja. Z Prešovského kraja pochádzalo najmenej pacientov, ktorí sa liečili z drogovej závislosti.

Najvyšší počet liečených užívateľov drog je z radov nezamestnaných (polovica zo všetkých liečených).

Z hľadiska najvyššej úrovne ukončeného vzdelania sú na prvom mieste pacienti so základným vzdelaním (35 %), na druhom mieste so stredným bez maturity (32 %), nasledujú pacienti so stredným vzdelaním s maturitou (22 %). Liečenými užívateľmi drog s vysokoškolským vzdelaním boli 3 %.

Zdroj: www.nczisk.sk