24. marec 2012 – Svetový deň TBC (World TB Day)

Heslo: Skoncujme s tuberkulózou dnes
Stop TB in my lifetime
Téma: Spoločne za svet bez tuberkulózy
Call for a world free of TB

24. marec je svetovým dňom boja proti tuberkulóze.

Tuberkulóza sa považuje za najstaršiu chorobu človeka. Stále na ňu zomiera viac ľudí, ako na akékoľvek iné infekčné ochorenie. Ak sa nepodarí zlepšiť zdravotnú starostlivosť podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie v rokoch 2000 až 2020 sa ňou nakazí miliarda ľudí, 200 miliónov ochorie a 35 miliónov zomrie. Neadekvátne liečený a neizolovaný pacient nakazí ročne 10 – 15 ľudí. Nárast súvisí predovšetkým s oslabením pozornosti a obmedzením programov kontroly vo vyspelých krajinách, pandémiou AIDS, narkomániou, nekontrolovanou migráciou, nevhodnou liečbou, ale najmä zlou sociálno-ekonomickou situáciou v niektorých krajinách.

2011
Heslo: Boj proti tuberkulóze pokračuje:
Zabráňme hrozbe M/XDR –TB – Zachráňme životy
2010
Heslo: Boj proti tuberkulóze pokračuje: Inováciou za urýchlenie činov
On the move against Tuberculosis: Innovate to accelerate action
2009
Heslo: Každý môže pomôcť v boji proti tuberkulóze
I am stopping TB
2008
Heslo: Každý môže pomôcť v boji proti tuberkulóze
I am Stopping TB.
2007
Heslo: Ak je tuberkulóza niekde, je všade.
2006
Heslo: Akcie pre život: za svet bez tuberkulózy
Action for Life: Towards a World free of Tuberculosis
2005
Heslo: Hrdinská práca zdravotníkov v boji proti tuberkulóze
TB Care Providers -the Everyday Heroes in the Fight against Tube
rculosis
2004
Heslo: Každý dych je dôležitý.- Zastavme tuberkulózu ihneď!
Every Breath Counts – Stop TB Now!
2003
Heslo: Vyliečili sme sa pomocou DOTS – aj Vám DOTS pomôže
DOTS cured me it will cure you too
2002
Heslo: Zastavme šírenie tuberkulózy, bojujme proti chudobe!
Stop TB, fight poverty!
2001
Heslo: DOTS: Liečba TB pre všetkých
DOTS: TB cure for all

Zdroj: WHO

Oddelenie výchovy ku zdraviu