V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

22. november – MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ FAJČENIA (International No Smoking Day)

Fajčenie je najrozšírenejšou toxikomániou na svete.

telofajciaraDnes podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) fajčí každý tretí dospelý človek na svete, čo predstavuje približne 1,1 miliardy ľudí. WHO predpokladá, že do roku 2025 ich bude 1,6 miliardy. Až 80 percent fajčiarov žije v krajinách s nízkym a stredným stupňom ekonomického rozvoja.

Fajčenie je nebezpečné nielen pre fajčiarov, ale aj pre takzvaných pasívnych fajčiarov. Označuje sa tiež ako „fajčenie z druhej ruky“, čo znamená nedobrovoľné vdychovanie tabakového dymu, ktorý sa pri fajčení šíri do prostredia.

Tabakový dym obsahuje početné toxické látky (bolo identifikovaných okolo 1300 zlúčenín). Medzi najagresívnejšie patria:

  • nikotín, ktorý účinkuje tlmivo na nervovú sústavu, podporuje stiahnutie tepien, narušuje činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním
  • oxid uhoľnatý – spolu s ďalšími škodlivinami sa podieľa na poškodzovaní cievnej výstelky, čo podporuje rozvoj aterosklerózy
  • dechtové látky, ktoré vyvolávajú rakovinové ochorenia

Takmer žiaden fajčiar sa nevyhne ochoreniu:

  • srdca a ciev
  • dýchacích ciest a pľúc
  • zažívacích orgánov

Žiaľ, čoraz viac podliehajú fajčeniu mladé ženy a dievčatá, čo je veľmi nežiadúce, pretože tým ohrozujú zdravie súčasnej i budúcej generácie.

U fajčiarok je častejší výskyt:

  • samovoľných potratov
  • úmrtnosti novorodencov
  • narodenia poškodených, alebo retardovaných detí

Plod je najzraniteľnejší v čase zárodočného vývinu, keď žena ešte nemusí vedieť, že je tehotná. Fajčenie počas tehotenstva a dojčenia, ale aj fajčenie rodičov v prítomnosti malých detí je považované za veľkú nezodpovednosť voči zdraviu a výchove svojich detí.

Každý fajčiar by mal mať na zreteli, že okrem ohrozenia svojho zdravia, zdravia svojich blízkych a spolupracovníkov má fajčenie aj výrazný finančný dopad na rozpočet rodiny. Peniaze minuté na cigarety sú minuté nielen zbytočne, ale fajčiar si nimi platí ohrozenie svojho zdravia i zdravia svojich blízkych.

Na ochranu zdravia nefajčiarov pred negatívnym vplyvom škodlivých účinkov fajčenia schválila Národná rada SR zákon, ktorý má okrem iného ochrániť nefajčiarov, deti a mládež aj pred účinkami pasívneho fajčenia.

Oddelenie výchovy ku zdraviu