21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom zanikajú mozgové bunky a dochádza ku zmene jeho látkovej premeny. Ide o najčastejšiu formu demencie. Výskyt tejto choroby je spojený s vyšším vekom. Na Slovensku týmto ochorením trpí cca 50 – 60 000 ľudí a priamo či nepriamo ovplyvňuje život 150 až 200 000 rodinným príslušníkom a opatrovateľom. Ochorenie má tri štádiá a to počiatočné, stredné a neskoré. Prvými príznakmi Alzheimerovej choroby sú poruchy tzv. kognitívnych funkcií (myslenie, pamäť, úsudok), zhoršenie krátkodobej pamäte, strata orientácie v priestore, blúdenie, zlý časový odhad, zmätenosť a nakoniec sťažené rozhodovanie a problémy s vyjadrovaním. Časom pribudnú zmeny osobnosti, zhoršenie dlhodobej pamäte, neschopnosť samostatného života (hygiena, stravovanie…), nespoznávanie známych ľudí a celkový úpadok osobnosti. Postihnutý je odkázaný na pomoc iných osôb. Neskoré štádium tejto choroby je sprevádzané pokročilou stratou pamäte, ťažkou poruchou reči, zhoršenie celkového fyzického stavu, nespoznávanie ani najbližších príbuzných, neschopnosť udržať moč a stolicu a nakoniec upútanie chorého na lôžko.

Bežné zabúdanie však neznamená Alzheimerovu chorobu!

Je rozdiel napríklad:

  • zabudnúť zaplatiť mesačný účet a absolútna neschopnosť spravovať vlastné financie
  • nespomenúť si, aký je deň, (následne si ho zapamätať) a úplne stratiť prehľad o aktuálnom časovom období
  • urobiť zlé rozhodnutie v danej chvíli a stála neschopnosť správne sa rozhodovať v bežnom živote
  • občas si nespomenúť na správne slovo a nebyť schopný viesť bežnú komunikáciu
  • z času na čas niečo stratiť a premiestňovať veci, následné ich hľadať a obviňovať okolie z ich krádeže a pod.

Alzheimerova choroba je nevyliečiteľným ochorením ale za pomoci špecifickej medikamentóznej liečby je možné progresiu ochorenia spomaliť, zmierniť jej príznaky a predlžiť čas dôstojného života postihnutého na čo najdlhšie obdobie. Nápomocnou je podporná liečba – špecifický spôsob komunikácie s chorým zameraný na jeho prežívanie, terapeutická práca so spomienkami chorého a aktivizácia prostredníctvom prostredia, tréningy pamäte pomocou hier, primerané spoločenské aktivity.

Priaznivá perspektíva ochorenia je priamo závislá od včasného odhalenia prvých príznakov a adekvátnej liečby v čo najvčasnejšom štádiu.