21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby – „Hovorme o demencii“

Alzheimerova choroba – degeneratívne ochorenie mozgu, ktorého následkom je zánik nervových buniek a nervových spojení. Najviac postihnutým centrom mozgu je centrum pre pamäť a rozumové schopnosti človeka. Je najčastejšie sa vyskytujúcim typom demencie.

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby:

 • výskyt v priamej genetickej línii (rodič, súrodenci)
 • ženské pohlavie
 • vek ( s vekom stúpa výskyt choroby)
 • úrazy hlavy (výrazne rizikovejšie sú úrazy so stratou vedomia)
 • vzdelanie (nižšie vzdelanie = vyššie riziko ochorenia)
 • vysoká hladina cholesterolu v krvi
 • poruchy v prekrvení mozgu
 • stres
 • vysoký krvný tlak, fajčenie, obezita, cukrovka
 • negatívne vplyvy prostredia

Prevencia Alzheimerovej choroby

 • zdravý životný štýl zameraný na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení,  vysokého krvného tlaku, cukrovky, absencia cigariet…
 • fyzická aktivita primeraná veku, zdravotnému stavu a kondícii jednotlivca
 • zdravá strava s dôrazom na pravidelný príjem obilnín, rýb, strukovín a omega-3 mastných kyselín, dostatočný príjem vitamínov skupiny B, pravidelný pitný režim v závislosti od hmotnosti človeka a ročného obdobia
 • stimulácia mozgu formou pravidelného čítania kníh, dennej tlače, lúštenia rébusov, sudoku, krížoviek, hádaniek,  štúdium cudzích jazykov, univerzita tretieho veku
 • dostatok kvalitného spánku
 • sociálne aktivity – komunikácia s rodinou, rovesníkmi, plánovanie, organizácia  a účasť na rôznych spoločenských, športových a záujmových aktivitách
 • pozitívny prístup k životu

Doposiaľ neexistuje liek na Alzheimerovu chorobu, preto je jej prevencia resp. včasná diagnostika dôležitým nástrojom k udržaniu čo najlepšej mentálnej kondície do čo najvyššieho veku človeka.