21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby

Alzheimerová choroba začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov. Medzi prvé varovné signály tohto ochorenia patrí zhoršovanie pamäti, zabúdanie nedávnych udalostí, mien, neschopnosť rozpoznávať známe miesta a orientovať sa v čase.  Tieto prvé príznaky ochorenia pripisujú postihnutí alebo ich príbuzní starnutiu, stresu alebo depresii.

Ak sa pamäť a rozumové schopnosti narušili do tej miery, že človek už nedokáže bez pomoci zvládať každodenné situácie, hovoríme o demencii.

Alzheimerova demencia je veľmi pomaly sa rozvíjajúce degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových buniek a nervových spojení. Postihuje predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti.

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby:

 • ženské pohlavie,
 • výskyt ochorenia v rodine – rodič, brat, sestra,
 • vek – výskyt Alzheimerovej choroby stúpa s vekom,
 • genetická záťaž,
 • úrazy hlavy – spojené najmä so stratou vedomia,
 • vzdelanie – ľudia s nižším vzdelaním majú zvýšené riziko rozvoja ochorenia,
 • vysoký krvný tlak,
 • zvýšená hladina cholesterolu,
 • poruchy prekrvenia mozgu, tzv. „mozgová skleróza“ (ako urýchľovače nástupu príznakov ochorenia).

Ochranné faktory Alzheimerovej choroby:

 • vyššie vzdelanie a stály tréning pamäti,
 • vitamín E, C, B,
 • nesteroidné antireumatiká.

Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie. Na Slovensku ňou trpí 50 – 60 tisíc ľudí. Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je Alzheimerova choroba jedným z desiatich hlavných smrteľných ochorení ľudstva.

Možnosť vyliečenia tejto choroby dnes ešte nie je, sú však k dispozícii lieky, ktoré môžu zmierniť jej príznaky a zlepšujú kvalitu života postihnutých.

Štatistické údaje:

 • každý 20. človek nad 65 rokov trpí určitou formou demencie,
 • po 80. roku veku je to každý piaty človek,
 • výskyt Alzheimerovej choroby je priamo prepojený so starnutím populácie, pretože vyšší vek je najrizikovejším faktorom,
 • vo svete žije 44 miliónov ľudí s demenciou,
 • každých 20 rokov sa toto číslo zdvojnásobuje: v roku 2030 bude 66 miliónov ľudí s demenciou, v roku 2050 až 115 miliónov,
 • len 1 zo 4 prípadov Alzheimerovej choroby je potvrdených diagnosticky.

Časté príznaky Alzheimerovej choroby, ktoré by si mal príbuzní všimnúť:

 • zhoršovanie pamäti,
 • časté opakovanie otázok, problémy s formulovaním viet,
 • časté zmeny nálad a správania, nezáujem o okolitý svet,
 • ukladanie vecí na nesprávne a nevhodné miesta, neschopnosť ich potom nájsť,
 • zlá orientácia v známom prostredí – problém potrafiť domov,
 • časová dezorientácia – obmedzenie schopnosti zapamätať si aktuálny deň alebo rok.

Zdroj: http://www.alzheimer.sk