V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba je progresívne degeratívne ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje postupnou stratou pamäti a rozumu v takej miere, že to ovplyvňuje každodenný život jedinca. Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Demencia je všeobecný výraz na označenie straty pamäti a rozumových schopností.

Na túto chorobu neexistuje jedna príčina. Pri jej vzniku hrá úlohu dedičnosť a faktory životného prostredia. V mozgu sa vytvárajú nánosy chorobne zmenenej bielkoviny, následkom čoho postupne dochádza k zániku mozgových buniek a k stenčovaniu mozgovej kôry.

Najviac postihuje starších ľudí, ale ako včasný typ sa môže začať po 40 roku. Vo veku nad 65 rokov postihuje asi 10% ľudí vo veku nad 85 rokov asi 50% ľudí. Častejšie sa vyskytuje u žien. Odhaduje sa, že na svete ňou trpí asi 20 miliónov ľudí. Na Slovensku je postihnutých asi 50 000 ľudí.

Aké sú prvé príznaky?

 • strata krátkodobej pamäti (zhoršuje sa fungovanie v denných aktivitách, v súkromí i zamestnaní) i staropamäti (chorý napríklad zabudne, že má vnúča),
 • ťažkosti s vykonávaním predtým známych činností (varenie, telefonovanie),
 • ťažkosti s rečou (zabúdanie slov a ich nahradzovanie neprimeranými výrazmi, čím vznikajú nezrozumiteľné vety),
 • dezorientácia v čase a mieste (stratí sa na vlastnej ulici, nevie kde je, netrafí domov, nevie ktorý je rok, mesiac či deň),
 • problémy s abstraktným myslením (nepochopí zložitejšie inštrukcie, nevie napríklad, vyplniť poukážku, či šek ani po vysvetlení),
 • umiestnenie predmetov na nesprávne miesto (vloží žehličku do chladničky),
 • zmeny nálady a správania, rýchle striedania nálad bez zjavnej príčiny,
 • zmeny osobnosti (podozrievavosť, strach) a povahových vlastností,
 • strata iniciatívy (chorí sú pasívni, treba ich do činnosti neustále pobádať).

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby:

 • ženské pohlavie,
 • pozitívna rodinná anamnéza (výskyt ochorenia v rodine – rodič, brat, sestra),
 • vek (výskyt stúpa s vekom),
 • genetická záťaž,
 • úrazy hlavy (najmä spojené so stratou vedomia),
 • vzdelanie (ľudia s nižším vzdelaním majú zvýšené riziko rozvoja ochorenia),
 • vysoký krvný tlak,
 • zvýšená hladina cholesterolu,
 • poruchy prekrvenia mozgu, tzv. „mozgová skleróza“ (ako urýchľovače nástupu príznakov ochorenia).

Zdroj:
https://www.dusevnezdravie.sk/alzheimer/
www.alzheimer.sk