V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

21. november – Medzinárodný deň bez fajčenia

Medzinárodný deň bez fajčenia alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych (civilizačných) chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám, vedúcich k predčasnej smrti.

Napriek rozsiahlym informačným kampaniam zomiera podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v dôsledku fajčenia ročne stále takmer šesť miliónov ľudí. Fajčenie je tiež naďalej na prvom mieste príčin smrti, ktorým je možné zabrániť. Pokiaľ bude súčasný trend pokračovať, počíta WHO na rok 2030 už s ôsmimi miliónmi obetí tohto zlozvyku za rok. S odstupom najviac obetí je v krajinách s nízkymi alebo strednými priemernými príjmami.

Následky fajčenia nepostihujú len samotných fajčiarov. Fajčenie z druhej ruky alebo inak nazývané aj pasívne fajčenie či environmentálne fajčenie je pre nefajčiarov a najmä deti vážna zdravotná hrozba. Aj pri pasívnom fajčení je človek vystavený škodlivému vplyvu viac než 4 000 chemikálií a najmenej 40 známych chemických látok spôsobujúcich rakovinu. U nefajčiarov s vysokým krvným tlakom alebo vysokým obsahom cholesterolu v krvi, ktorí sú vystavení pasívnemu fajčeniu, je vyššie riziko rozvinutia srdcových ochorení. Pasívne fajčenie spôsobuje desaťkrát viac úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia, ako je počet úmrtí na následky rakoviny. Štúdie dokazujú, že riziko úmrtí na následky kardiovaskulárnych ochorení je približne 30-krát vyššie u ľudí, ktorí sú vystavení pasívnemu fajčeniu.

Fajčenie z druhej ruky vyvoláva aj iné choroby. Deti fajčiarov trpia oveľa častejšie infekciami dýchacích ciest, ako deti nefajčiarov. V tehotenstve toxické látky vznikajúce pri fajčení obmedzujú v materskom organizme prenos kyslíka. Spontánne potraty sú u fajčiarok 1,4 krát častejšie, pôrodná úmrtnosť 1,2 krát vyššia. Deti matiek, ktoré fajčia majú nízku pôrodnú hmotnosť a častejší predčasný pôrod. Rastový deficit sa prehlbuje aj po pôrode, lebo tieto ženy menej často koja. Deti fajčiarok nápadne často umierajú na syndróm náhlej smrti kojencov (SIDS). Majú častejšie astmu a respiračné infekcie. Tehotné ženy by mali úplne prestať fajčiť, pretože samotné obmedzenie fajčenia v gravidite negatívne účinky fajčenia nezmierňuje.

Fajčenie, alebo sprostredkované inhalovanie veľkého množstva cigaretového dymu niekedy dočasne ovplyvnia činnosť srdca a obehového systému. Nikotín v dyme dočasne zvyšuje tlak krvi, zrýchľuje srdcovú činnosť, ovplyvňuje množstvo krvi prečerpávanej srdcom a prietok krvi cez srdcové artérie. To tiež spôsobuje zúženie tepien v dolných aj horných končatinách.

Fajčenie zvyšuje riziko rozvoja kardiovaskulárnych ochorení u ľudí s vysokým krvným tlakom.

Nikotín nie je jedinou negatívnou zložkou cigaretového dymu.

Kysličník uhoľnatý sa dostáva do krvi, znižuje v nej obsah kyslíka, ktorý potrebuje na svoju činnosť srdce a ostatné časti ľudského tela. Fajčenie tabaku urýchľuje a podporuje tvorbu krvných zrazenín. Tieto vplyvy poškodzujú ľudský kardiovaskulárny systém.

Fajčenie v priemere skracuje život o 13 až 15 rokov.

Pri fajčení dochádza v ústnej dutine k niekoľkým procesom:

 • stúpa teplota a v zvýšenej miere dochádza k odumieraniu buniek všetkých tkanív, ktoré sa tu nachádzajú (ďasná, jazyk)
 • znižuje sa vylučovanie slín, ktoré za normálnych okolností majú ochrannú funkciu. Dôsledkom toho je zvýšená tvorba zubného povlaku, tvorba zubného kameňa, sfarbenie povrchu zubov a náchylnosť ďasien na infekčné ochorenia
 • nikotín spôsobuje zúženie ciev v ďasnách, a tým nedochádza k ich správnemu zásobeniu živinami. To znamená horšiu obranyschopnosť voči baktériám

Čo sa deje v organizme po poslednej cigarete?:

20 minút – tlak krvi a srdcová frekvencia sa vracajú do normy, zlepší sa prekrvenie nôh a rúk
8 hodín – klesne hladina oxidu uhoľnatého, stúpne hladina kyslíku v krvi
48 hodín – zlepšuje sa chuť a čuch
14 dní – zlepšuje sa obeh krvi, zlepšuje sa funkcia pľúc o 20 – 40 %
1-8 mesiacov – ustúpi kašeľ, únava, v dýchacích cestách sa obnovuje proces samočistenia
5 rokov – zníži sa riziko vzniku cukrovky u žien na úroveň nefajčiarok
10 rokov – zníži sa riziko vzniku cukrovky u mužov na úroveň nefajčiarov
5-10 rokov – zníži sa riziko ochorenia srdcovo-cievneho systému na úroveň nefajčiarov

Choroby spôsobené fajčením:

 1. Choroby dýchacej sústavy: 
  1. rakovina pľúc
  2. chronický zápal priedušiek
 2. Choroby tráviacej sústavy:
  1. rakovina ústnej dutiny
  2. rakovina konečníka
  3. rakovina pažeráka
 3. Choroby vylučovacej sústavy:
  1. rakovina močového mechúra a obličiek
 4. Choroby cievnej sústavy a srdca:
  1. ICHS
  2. choroby ciev
  3. Burgerova choroba
 5. Choroby pohlavnej sústavy:
  1. rakovina kŕčka maternice
  2. rakovina prsníka
  3. poruchy plodnosti
 6. Iné typy chorôb:
  1. Alzheimerova choroba

Fajčenie spôsobuje vysoké ekonomické straty súvisiace s výdavkami na liečbu chorôb zapríčinených fajčením. Do toho patria absencie fajčiarov v pracovnom procese z dôvodu vyššej chorobnosti, predčasných úmrtí a odchodom do invalidného dôchodku.