21.9. – Svetový deň Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba je najčastejšie sa vyskytujúcou demenciou vôbec. Predstavuje asi 50 – 60 % všetkých demencii.

Súčasne so starnutím svetovej populácie rastie počet mužov a žien, u ktorých sa diagnostikuje Alzheimerova choroba. Odborníci odhadujú, že ňou trpí každý desiaty človek vo veku nad 65 rokov a približne každý druhý človek starší ako 85 rokov.

ACH je v súčasnej dobe štvrtou až piatou najčastejšou príčinou všetkých úmrtí.

Je to veľmi pomaly sa rozvíjajúce degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových buniek a nervových spojení. Postihuje predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti.

Zánik nervových buniek spôsobuje chorobne zmenená bielkovina, tzv. B – amyloid, ktorá sa ukladá v mozgu v tzv. senilných plakoch. V bunkách sa zase narušia iné stavebné súčasti, ktoré potom vytvárajú zhluky chorobne metabolizovanej bielkoviny tauproteínu, čím sa zastavia životné procesy nervovej bunky.

Ako dôsledok týchto zmien chýba v mozgu látka, ktorá sprostredkuje procesy pamäti a učenia sa a uchovávania si informácií.

Na začiatku sa objavujú poruchy pamäti, niekedy nenápadne. Najprv bývajú považované za prejavy starnutia, ale postupne dochádza k ich zvýrazňovaniu.

10 varovných príznakov:

  1. strata krátkodobej i dlhodobej pamäti
  2. ťažkosti s vykonávaním predtým známych činností
  3. ťažkosti s rečou
  4. dezorientácia v čase a mieste
  5. zhoršený úsudok
  6. problémy s abstraktným myslením
  7. nesprávne umiestňovanie predmetov
  8. zmeny nálady a správania
  9. zmeny osobnosti
  10. strata iniciatívy

Ak spozorujete u seba alebo svojho blízkeho niektorý z týchto príznakov, poraďte sa s psychiatrom alebo neurólogom.

Príčiny ACH nepoznáme. Väčšinou ide o súčinnosť viacerých faktorov vonkajšieho a vnútorrného prostredia.

Rizikové faktory pre vznik ochorenia sú vek, pohlavie, pozitívna rodinná anamnéza /výskyt ACH v rodine/, genetická záťaž, úrazy hlavy spojené so stratou vedomia, vzdelanie, zvýšená hladina cholesterolu a homocysteinu, poruchy prekrvenia mozgu tzv. mozgová skleróza. Nie sú bezprostrednou príčinou, ich prítomnosť ešte sama o sebe neznamená, že sa rozvinie ACH, ale zvyšuje sa jej pravdepodobnosť.

Oddelenie výchovy ku zdraviu