20. október – Svetový deň osteoporózy

Osteoporóza (riedke kosti) je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti, a tým k zvýšenej lámavosti.

Osteoporóza – epidémia tretieho tisícročia

Od konca minulého storočia sa problém osteoporózy dostal do povedomia nielen zdravotníckej, ale aj širokej laickej verejnosti. Stále nástojčivejšie sa o ňu zaujímajú aj ekonómovia zdravotníctva. Z osteoporózy sa stal obrovský zdravotnícky a sociálno-ekonomický problém.

Osteoporóza postihuje v populácii hlavne staré osoby a ženy v prechode. Odhaduje sa, že rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená asi každá tretia žena a asi každý šiesty muž vo veku nad 50 rokov. To predstavuje asi 6 – 8 % populácie. Osteoporóze sa nevenuje pozornosť pre ňu samotnú, ale pre jej komplikácie – zlomeniny, ktoré spôsobuje. Medzi najčastejšie miesta zlomenín patria kosti predlaktia, stavce a horný koniec ramennej a stehennej kosti.

Najobávanejšou zlomeninou je posledná uvedená – zlomenina krčka stehennej kosti. V roku 1990 sa vyskytlo na svete cca 1,5 milióna takých zlomenín, v roku 2050 sa ich očakáva až 4,5 mil. Enormný nárast zaznamenali krajiny EÚ v rokoch 1995-1998 – z 380 tis. na 480 tis., čo je cca 25 % vzostup. Na Slovenskou bolo v roku 1974 zaznamenaných okolo 1 600 týchto zlomenín. Toto číslo v roku 2000 vzrástlo na 10 000. Našťastie v posledných rokoch vzostup už nie taký prudký. Nárast výskytu osteoporózy sa pripisuje jednak starnutiu populácie a jednak zmenou životného štýlu (obmedzovanie pohybu, zmene stravovacích zvyklostí, fajčenie a pod.). Už dnes vyrastá v školách široká masa budúcich osteoporotikov. Mladá generácia presedí väčšinu svojho života v škole v laviciach, potom doma pred počítačom a večer pred televízorom. Namiesto zdravej mliečnej stravy obľubuje hamburgery a kolu.

Osteoporóza je nielen hojne rozšírená choroba, ale má aj závažné následky – úmrtie a dramaticky zhoršenú kvalitu života. Asi tretina osôb po zlomenine krčka stehennej kosti do roka zomiera, asi tretina je odkázaná na opateru iných a len zbytok sa vyhojí úplne a je schopný sebaopatery. Táto zlomenina je na 7. mieste najčastejších príčin úmrtí hospitalizovaných pacientov v SR. Riziko úmrtia po zlomenine stehennej kosti u 50 – ročnej ženy je rovnaké, ako úmrtie na rakovinu prsníka a 4 krát väčšie ako na rakovinu maternice. Zlomeniny stavcov tiež trvale znižujú kvalitu života svojou nastupujúcou bolestivosťou a obmedzovaním hybnosti chrbtice.

Osteoporózu preto právom považujeme za spoločensky najzávažnejšie ochorenie pohybového aparátu.

Osteoporóza ako tichý zlodej kosti!

Zvýšené odbúravanie kostného tkaniva sa navonok nijako neprejavuje. Bežne sa za rok stratí asi 1 – 3 % kostí, u zvlášť ohrozených osôb to býva nad 3 %. Aby sa dosiahol určitý prah lámavosti, je potrebných aj niekoľko rokov. Osteoporóza sa teda neprejaví hneď na druhý deň po vynechaní menštruácie, ako sa to mnohé ženy domnievajú. Osteoporóza sa považuje za neskorý dôsledok menopauzy. Vo svojich začiatkoch nebolí. Človek preto býva náhle zaskočený až prvým prejavom osteoporózy – zlomeninou.

PRAKTICKÉ RADY

Niekoľko rád, aby ste sa vyhli úrazom a zlomeninám v dôsledku osteoporózy:

 1. Osteoporóza je „tichý zlodej“. Neuspokoj sa s tým, že nemáš bolesti, zlomenina čaká na svoju príležitosť!
 2. Dopraj si denne dostatočné množstvo mlieka a mliečnych výrobkov. Denné množstvo si rozdeľ na niekoľko dávok.
 3. Spestri si stravu rybami, makom, orechmi, sójou a jedz veľa zeleniny.
 4. Nekonzumuj nadmerné množstvo mäsa, soli a cukrov. Ich zvýšený príjem môže podporovať vylučovanie vápnika, a tým vznik osteoporózy.
 5. Prestaň fajčiť, fajčenie má zlý vplyv na rast kosti.
 6. Obmedzuj pitie kávy a alkoholu. Kofeín znižuje hladinu vápnika. Alkohol znižuje vstrebávanie vápnika z čreva.
 7. Dožič svojim kostiam dostatok pohybu a posilňuj chrbtové svalstvo.
 8. Odstráň zo svojej domácnosti nebezpečné nástrahy: šmykľavé podlahy a posuvné  koberce, na ktorých sa možno ľahko pokĺznuť.
 9. Dávaj pozor na neosvetlených schodoch a pridŕžaj sa zábradlia. Je tu veľké nebezpečie pádu.
 10. Ak ti odporučili používať oporné pomôcky (paličku, barly), používaj ich.
 11. Buď opatrný pri chôdzi na nerovnom teréne.
 12. Nos obuv, ktorá ti poskytne spoľahlivú oporu.
 13. Vo vani a sprche používaj protišmykové rohožky, vo vani si daj namontovať podporné zábradlie (oporu), aby si sa mohol bezpečne postaviť.
 14. Pretože sa osteoporóza vyvíja dlhodobo a jej liečba je zdĺhavá, nečakaj na rýchly účinok.

Zdroj: www.osteoporoza.sk