V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

20. október – Svetový deň osteoporózy

Osteoporóza (riedke kosti) je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti, a tým k zvýšenej lámavosti.

Osteoporóza – epidémia tretieho tisícročia

Osteoporóza postihuje v populácii hlavne staré osoby a ženy v prechode. Odhaduje sa, že rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená asi každá tretia žena a asi každý šiesty muž vo veku nad 50 rokov. To predstavuje asi 6 – 8 % populácie. Osteoporóze sa nevenuje pozornosť pre ňu samotnú, ale pre jej komplikácie – zlomeniny, ktoré spôsobuje. Medzi najčastejšie miesta zlomenín patria kosti predlaktia, stavce a horný koniec ramennej a stehennej kosti.

Najobávanejšou zlomeninou je posledne uvedená – zlomenina krčka stehennej kosti. V roku 1990 sa vyskytlo na svete cca 1,5 milióna takých zlomenín, v roku 2050 sa ich očakáva až 4,5 mil. Enormný nárast zaznamenali krajiny EÚ v rokoch 1995 – 1998 – z 380 tis. na 480 tis., čo je cca 25 % vzostup. Na Slovensku bolo v roku 1974 zaznamenaných okolo 1 600 týchto zlomenín. Toto číslo v roku 2000 vzrástlo na 10 000. Našťastie v posledných rokoch vzostup už nie taký prudký. Nárast výskytu osteoporózy sa pripisuje jednak stárnutiu populácie a jednak zmenou životného štýlu (obmedzovanie pohybu, zmena stravovacích zvyklostí, fajčenie a pod.). Už dnes vyrastá v školách široká masa budúcich osteoporotikov. Mladá generácia presedí väčšinu svojho života v škole v laviciach, potom doma pred počítačom a večer pred televízorom. Namiesto zdravej mliečnej stravy obľubuje hamburgery a kolu.

Osteoporóza je nielen hojne rozšírená choroba, ale má aj závažné následky – úmrtie a dramaticky zhoršená kvalita života. Asi tretina osôb po zlomenine krčka stehennej kosti do roka zomiera, asi tretina je odkázaná na opateru iných a len zbytok sa vyhojí úplne a je schopný sebaopatery! Táto zlomenina je na 7. mieste najčastejších príčin úmrtí hospitalizovaných pacientov v SR. Zlomeniny stavcov tiež trvale znižujú kvalitu života svojou bolestivosťou a obmedzovaním hybnosti chrbtice.

Osteoporózu preto právom považujeme za spoločensky najzávažnejšie ochorenie pohybového aparátu.

Osteoporóza ako tichý zlodej kosti

Zvýšené odbúravanie kostného tkaniva sa navonok nijako neprejavuje. Bežne sa za rok stratí asi 1 – 3 % kosti, u zvlášť ohrozených osôb to býva nad 3 %. Aby sa dosiahol určitý prah lámavosti, je potrebných aj niekoľko rokov. Osteoporóza sa teda neprejaví hneď na druhý deň po vynechaní menštruácie, ako sa to mnohé ženy domnievajú. Osteoporóza sa považuje za neskorý dôsledok menopauzy. Osteoporóza vo svojich začiatkoch nebolí! Človek preto býva náhle zaskočený až prvým prejavom osteoporózy – zlomeninou.

Prevencia

Rozdeľuje sa na tri fázy:

 • primárna prevencia – týka sa obdobia rastu kosti, t.j. obdobie detstva a rannej dospelosti. Jej cieľom je nadobudnúť čo najväčšie množstvo kostnej hmoty. Hlavným prostriedkom je dostatočná váhonosná záťaž kostí (chôdza, alebo stoj vo vzpriamenej polohe) a správna výživa (hlavne dostatočný prísun vápnika).
 • sekundárna prevencia – týka sa obdobia dospelosti a zvlášť u žien obdobia menopauzy. Jej cieľom je spomaliť odbúravanie kosti, a tým obmedziť stratu kostnej hmoty. Sem patria opäť prostriedky pohybu a výživy, ale u žien k nim pristupuje aj hormonálne substitučná liečba, ktorú podáva a riadi gynekológ.
 • terciárna prevencia – týka sa osôb s už prítomným zlomeninami, hlavne v pokročilom veku. Jej cieľom je zabrániť, resp. oddialiť vznik ďalších zlomenín. Popri prostriedkoch pohybu a výživy sem patrí adekvátna liečba pridružených chorôb a úprava, či odstránenie už zmienených architektonických nástrah (prahy dverí, šnúry spotrebičov, posunlivé koberce, vlhké a šmykľavé schody a podlahy).

Pravidelná fyzická aktivita

Primeraná záťaž kostného tkaniva patrí k najlepším prirodzeným prostriedkom udržania pevnosti kosti.

V prevencii osteoporózy je na prvom mieste pravidelný pohyb, prípadne pravidelné cvičenie, ktoré je veľmi dôležité pre celkové zdravie. Pohyb-chôdza vo všeobecnosti zvyšuje kostnú denzitu. Optimálna dávka a frekvencia pohybu nie sú stanovené jednoznačne. Všeobecne sa však uznáva, že požiadavka pohybu u dospelých je minimálne 1-2 kilometrová prechádzka denne. Plávanie síce nezvyšuje kostnú denzitu, ale zvyšuje svalovú hmotu a zlepšuje svalovú koordináciu, čím sa znižuje riziko pádov a ich následkov. Na druhej strane neprimeraná telesná záťaž (napr. u mladých dievčat) môže mať za následok poruchy menštruácie a negatívnu kostnú bilanciu.

Cielené cvičenie pôsobí v niekoľkých oblastiach:

 • uvoľňuje sa svalové stuhnutie, ktoré zbavuje chorého výraznejších bolestí;
 • dochádza k väčšej tvorbe základnej kostnej hmoty, lebo fyzická záťaž podporuje osteoblastickú aktivitu a kalcifikáciu kostí;
 • nastáva prestavba kostnej trámčiny v smere najväčšieho zaťažovania;
 • posiluje sa kostrové svalstvo.

Zásady telesného cvičenia:

 • cvičenie sa vykonáva pravidelne a v dobrej pohode;
 • cvičte, pokiaľ je to možné, v športovom oblečení (v lete trenírky a tričko, v zime tepláková súprava);
 • pri cvičení je najvhodnejšia teplota 16-20 °C, cvičte pri otvorenom okne alebo vo vyvetranej miestnosti;
 • optimálny čas cvičenia je dvakrát až trikrát denne 15-20 minút;
 • necvičte s plným žalúdkom, ani nalačno. Najlepšie je cvičiť 1,5-2 hodiny po jedle;
 • spôsob a rozsah cvičenia navrhuje odborný lekár, prípadne rehabilitačný pracovník;
 • začínajte vždy s ľahšími cvikmi a len potom cvičte ťažšie;
 • cvičte pomaly, plynulým nadväzovaním cvikov, vyvarujte sa prudkým, švihovým cvikom;
 • každý cvik opakujte štyri až päťkrát, medzi jednotlivými cvikmi dodržujte krátku, asi 10-sekundovú prestávku;
 • cvičenie nesmie vyvolať alebo vystupňovať bolesť, ktorá by trvala viac ako dve hodiny;
 • pri cvičení dbajte na pravidelné dýchanie;
 • pri cvičení je najvhodnejšie použiť pevnú pokrývku (deku), ktorú položíte na koberec, alebo cvičíte
 • na tenkom molitanovom matraci. Mäkké vysoké matrace nie sú vhodné. Vonku cvičte tiež na pokrývke na rovnom a suchom mieste.

Praktické rady

Niekoľko rád, aby ste sa vyhli úrazom a zlomeninám v dôsledku osteoporózy:

 1. Osteoporóza je „tichý zlodej“. Neuspokojte sa s tým, že nemáte bolesti, zlomenina čaká na svoju príležitosť!
 2. Doprajte si denne dostatočné množstvo mlieka a mliečnych výrobkov. Denné množstvo si rozdeľte na niekoľko dávok.
 3. Spestrite si stravu rybami, makom, orechmi, sójou a jedzte veľa zeleniny.
 4. Nekonzumujte nadmerné množstvo mäsa, soli a cukrov. Ich zvýšený príjem môže podporovať vylučovanie vápnika, a tým vznik osteoporózy.
 5. Prestaňte fajčiť, fajčenie má zlý vplyv na rast kosti.
 6. Obmedzujte pitie kávy a alkoholu. Kofeín znižuje hladinu vápnika. Alkohol znižuje vstrebávanie vápnika z čreva.
 7. Dožičte svojim kostiam dostatok pohybu a posilujte chrbtové svalstvo.
 8. Odstráňte zo svojej domácnosti nebezpečné nástrahy: šmykľavé podlahy a posunlivé koberce, na ktorých sa možno ľahko pokĺznuť.
 9. Dávajte pozor na neosvetlených schodoch a pridržujte sa zábradlia. Je tu veľké nebezpečie pádu.
 10. Ak vám odporučili používať oporné pomôcky (paličku, barly), používajte ich.
 11. Buďte opatrný pri chôdzi na nerovnom teréne.
 12. Noste obuv, ktorá vám poskytne spoľahlivú oporu.
 13. Vo vani a sprche používajte protišmykové rohožky, vo vani si dajte namontovať podporné zábradlie (oporu), aby ste sa mohli bezpečne postaviť.
  Pretože sa osteoporóza vyvíja dlhodobo a jej liečba je zdĺhavá, nečakajte na rýchly účinok.

Zdroj: http://www.osteoporoza.sk/