V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

20. október – Svetový deň osteoporózy

Tohtoročným heslom Svetového dňa osteoporózy je: Nech je prvá zlomenina aj poslednou.

Čo je to osteoporóza?

Ide o postupné, pomalé znižovanie hustoty a kvality kostí, spôsobujúce oslabenie kostry a zvýšené riziko zlomenín, najmä v oblasti chrbtice, zápästia a stehnovej kosti.
U niektorých chorých sa nemusí prejaviť žiadnymi ťažkosťami, no choroba napreduje. Prvým prejavom nezriedka býva až osteoporotická zlomenina, ktorá sa objaví náhle, ako ,,blesk z jasného neba”, často aj po pôsobení nepatrného tlaku. Všeobecne platí, že osteoporózou môže trpieť každý. Najčastejšie postihuje ženy v postklimakterickom období, po tzv. prechode. U detí ide obyčajne o osteoporózu v dôsledku iného ochorenia. Aj muži môžu trpieť osteoporózou, je však zriedkavejšia, kým u žien dochádza po prechode k relatívne náhlemu poklesu produkcie pohlavných hormónov (estrogénov), u mužov klesá produkcia testosterónu pomalšie a osteoporóza u nich vznikne až v neskoršom veku.

K rozvoju osteoporózy môžu prispieť rôzne faktory. Literatúra uvádza, že z dvoch tretín je podmienená geneticky. Vrodenú záťaž však môžeme veľmi výrazne ovplyvniť. Ochorenie najčastejšie vzniká z nedostatku látok potrebných na stavbu kostí: vápnika, fosforu a vitamínu D. Veľké mínus je nedostatok pohybu – dochádza k narušeniu výživy kostí, bez opakovaného zaťažovania kostí pohybom nedôjde k udržaniu a k adekvátnej výstavbe kostnej hmoty. Osteoporóza býva aj dôsledkom iných ochorení, a to hlavne endokrinologických (poruchy štítnej žľazy, nadobličiek, pohlavných žliaz, cukrovka I. typu), nefrologické (porucha funkcie obličiek), gastroenterologické (ochorenia žalúdka, čriev, pečene a žlčníka), stav po transplantáciách.
Osteoporózu môžu podporovať aj niektoré lieky (hormóny nadobličiek a štítnej žľazy, lieky na úpravu krvnej zrážanlivosti, chemoterapia pri onkologických ochoreniach, lieky proti kŕčom). Ohrození sú aj fajčiari, ľudia nadmerne konzumujúci alkohol, kávičkári a pod.

U ľudí s osteoporózou dochádza k zlomenine i po úplne banálnych úrazoch, pádoch, dokonca aj spontánne. Vo väčšine prípadov sú tieto zlomeniny dobre liečiteľné, no netreba podceniť ich riziko.

  • 25 percent žien medzi 50. – 70. rokom života bude mať osteoporózu a po sedemdesiatke postihne 75 percent žien,
  • každá tretia žena staršia ako 65 rokov bude mať zlomeninu stavca a každá štvrtá zlomeninu zápästia,
  • každá druhá žena a tretí muž nad 65 rokov budú postihnutí nejakou zlomeninou.

Osteoporóza na Slovensku

Zistiť výskyt osteoporózy v populácii je veľmi ťažké, na Slovensku sa hovorí o 8 percentách, čiže o viac ako 400 000 obyvateľoch. Výskyt zlomenín na základe osteoporózy stúpa. Predpokladá sa, že v nasledujúcich dvadsiatich rokoch dôjde k zdvojnásobeniu počtu pacientov s osteoporózou a k strojnásobeniu počtu zlomenín stehnovej kosti na základe osteoporózy.

Zdroj: www.who.sk
www.osteoporoza.sk