20. november – Medzinárodný deň bez fajčenia

Medzinárodný deň bez fajčenia si pripomíname v tretí novembrový štvrtok z iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti onkológov a pri podpore Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Napriek rozsiahlym informačným kampaniam zomiera podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v dôsledku fajčenia ročne  takmer šesť miliónov ľudí. Fajčenie je tiež naďalej na prvom mieste príčin smrti, ktorým je možné zabrániť. Pokiaľ však bude súčasný trend pokračovať, podľa odhadu odborníkov v roku 2030 ich už môže byť až osem miliónov a v roku 2050 dokonca 12 miliónov, ak sa doterajší trend spotreby tabakových výrobkov nezastaví.

Je zistené, že až 90 percent fajčiarov začalo s týmto zlozvykom v mladosti. V súčasnosti sa hranica „prvej cigarety“ posúva do stále nižšieho veku. Najväčší počet fajčiarov je u nás vo veku 18 – 30 rokov. Väčšina mládeže na Slovensku začína fajčiť na konci povinnej školskej dochádzky.

Cigaretový dym obsahuje viac ako 4 000 chemických látok vo forme častíc a plynov s účinkom na organizmus. Ide napríklad o nikotín, oxid uhoľnatý, polycyklické aromatické uhľovodíky, decht, kovy, kadmium, arzén, nikel, meď, formaldehyd, amoniak, kyanid, voľné radikály, rádioizotopy a ďalšie dráždivé látky. Z nich najmenej 40 dokázateľne poškodzuje organizmus človeka.

Vdychovanie cigaretového dymu zvyšuje nielen u fajčiarov, ale aj u nefajčiarov – pasívnych fajčiarov riziko ochorenia na rakovinu pľúc a vznik srdcovo-cievnych chorôb.

U nefajčiarov s vysokým krvným tlakom alebo vysokým obsahom cholesterolu v krvi, ktorí sú vystavení pasívnemu fajčeniu, je vyššie riziko rozvinutia srdcových ochorení. Pasívne fajčenie spôsobuje desaťkrát viac úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia, ako je počet úmrtí na následky rakoviny. Štúdie dokazujú, že riziko úmrtí na následky kardiovaskulárnych ochorení je približne 30-krát vyššie u ľudí, ktorí sú vystavení pasívnemu fajčeniu.

Fajčenie, či už aktívne, alebo pasívne, spôsobuje rôzne ochorenia a choroby:

  • rakovinu pľúc, ústnej dutiny, pažeráka, kŕčka maternice,
  • srdcovo-cievne ochorenia,
  • chronický zápal priedušiek,
  • choroby ciev,
  • Alzheimerovu chorobu,
  • poruchy plodnosti a mnohé iné.

Čo sa deje v organizme po poslednej cigarete?

20 minút – tlak krvi a srdcová frekvencia sa vracajú do normy, zlepší sa prekrvenie nôh a rúk,

8 hodín – klesne hladina oxidu uhoľnatého, stúpne hladina kyslíku v krvi,

48 hodín – zlepšuje sa chuť a čuch,

14 dní – zlepšuje sa obeh krvi, zlepšuje sa funkcia pľúc o 20 – 40 %,

1 – 8 mesiacov – ustúpi kašeľ, únava, v dýchacích cestách sa obnovuje proces samočistenia,

5 rokov – zníži sa riziko vzniku cukrovky u žien na úroveň nefajčiarok,

10 rokov – zníži sa riziko vzniku cukrovky u mužov na úroveň nefajčiarov,

5 – 10 rokov – zníži sa riziko ochorenia srdcovo-cievneho systému na úroveň nefajčiarov.