20. marec – Svetový deň ústneho zdravia

Tohtoročným heslom pre tento deň je: Všetko sa začína tu! Zdravé ústa. Zdravé telo.

Vplyv ochorení ústnej dutiny na vznik, priebeh a úspech liečby ochorení iných orgánov tela nie je novinka. Napriek tomu sa väčšinou ochorenia liečia izolovane a pacienti nepovažujú za dôležité informovať zubného lekára o zmene zdravotného stavu. Najčastejším rizikom je infekcia s ohniskom v chrupe, jeho okolí či v ústnej dutine, ktorá môže spôsobiť prenos baktérií ku vzdialenejším tkanivám. Zápal vplýva napríklad na kardiovaskulárne ochorenia, aterosklerózu, spôsobuje komplikácie pri cukrovke, pri chronickej bronchitíde a chronickej obštrukčnej chorobe pľúc.

Tehotné ženy chodia na stomatologické prehliadky veľmi málo, pričom neliečená parodontitída počas tehotenstva môže byť príčinou rizikovej gravidity s predčasným pôrodom a s nízkou pôrodnou hmotnosťou novorodenca. Tehotné ženy majú nárok na dve prehliadky u zubného lekára. Štatistiky hovoria, že prehliadky u stomatológa absolvuje iba nepatrná časť žien, ktoré na ne majú nárok.

Z dospelých poistencov absolvovalo napríklad v roku 2014 preventívnu prehliadku 58 %. Ženy podľa záznamov chodia na pravidelné prehliadky častejšie. Preto je nečakané, že počas tehotenstva prevenciu pred ochoreniami chrupu takmer úplne zanedbávajú.

Prehliadka by mala byť prvý krok prevencie.

Preto je veľmi dôležité, k preventívnej prehliadke pridať systém vzdelávania a informovania o dôležitosti starostlivosti o chrup. Je nutné už od predškolského veku vštepovať deťom základy správnej ústnej hygieny a zdravého stravovania.

Zdroj: www.who.sk