2. júl – „Deň zodpovednosti“

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským združením výrobcov piva a sladu (SZVPS) organizujú pri príležitosti „Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“ celoštátnu zdravotno-výchovnú kampaň s názvom „Deň zodpovednosti“.

V našom regióne sa táto akcia bude konať v uvedený deň od 12.00 do 15.00 hod. vo vestibule Mestského úradu Partizánske. Obyvatelia mesta budú mať možnosť informovať sa o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov, zdravotných následkoch škodlivého užívania alkoholu, ako aj o orientačnom čase odbúravania alkoholu v krvi. Zároveň bude možnosť dať si vyšetriť jeden z pečeňových testov, ktorého zvýšená hodnota môže súvisieť s nadmernou konzumáciou alkoholu alebo zmerať tlak krvi, ktorého hodnoty sú tak isto vyššie pri pravidelnej a nadmernej konzumácii alkoholu.

Európska únia je regiónom s najvyššou spotrebou alkoholu na svete. V roku 2009 mal priemerný dospelý (vo veku 15 a viac rokov) spotrebu alkoholu 12,5 litra čistého alkoholu ročne, čo predstavuje dvojnásobok svetového priemeru (ten je 6,1 litra na osobu). Pravidelná nadmerná konzumácia alkoholu spôsobuje poškodenie pečene, zápaly pažeráka, žalúdka, zvyšuje riziko vzniku niektorých druhov rakoviny, zvyšuje krvný tlak, poškodzuje mozog, vyvoláva epilepsiu. Negatívny vplyv má aj na duševné zdravie (poruchy nálad, úzkosť, agresivita, depresia), často vedie ku strate zamestnania, rozpadu rodiny s následným životom na ulici. Cieľom kampane je práve zvýšenie celoslovenského povedomia o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov, aby sa zmiernil rozsah a povaha zdravotných problémov spôsobených škodlivým užívaním alkoholu.

Viac informácií o zodpovednom pití môžete získať na webových stránkach: