V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

2. júl – Deň zodpovednosti

Alkohol je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami. Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek tomu, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia. Nadmerné pitie sa podľa SZO podieľa na vzniku viac ako 60 chorôb a poškodení zdravia, ako sú napríklad alkoholické poškodenie pečene, pankreasu, žalúdka, srdca, vysoký krvný tlak, cukrovka II. typu, rakovina pažeráka a mnohých ďalších. Je často prítomný pri dopravných nehodách, utopení, úmyselnom sebapoškodzovaní, či samovraždách. Nezanedbateľné sú aj jeho negatívne sociálne vplyvy – disharmonické rodiny, znížený pracovný výkon, strata práce, spoločenské konflikty a priestupky. Závislosť od alkoholu je v dnešnej dobe považovaná za chorobu a v posledných rokoch stúpa počet ľudí (predovšetkým mužov), ktorí sú vyšetrovaní na psychiatrických ambulanciách práve s touto diagnózou.

S cieľom prevencie nadmerného užívania alkoholu a zlepšenia informovanosti o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov organizuje Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci so Slovenským združením výrobcov piva a sladu a Policajným zborom Slovenskej republiky dňa 2. júla 2013 zdravotno-výchovnú kampaň „Deň zodpovednosti“.

Záujemcovia z nášho regiónu budú mať možnosť vyšetriť si množstvo pečeňového enzýmu GMT v krvi a zmerať krvný tlak, ako aj získať dôležité informácie o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov a o orientačnom čase odbúravania alkoholu v krvi na akcii organizovanej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach dňa

2. júla 2013 od 12.00 – 16.00 hod. vo vestibule Žilinskej univerzity
na Bakalárskej 2 v Prievidzi.