V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

19. november – Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc (od roku 1991)

CHOCHP – predstavuje globálny zdravotnícky problém – hrozba tretieho tisícročia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie postihuje toto ochorenie 600 miliónov ľudí na svete. Výskyt ochorenia stále stúpa. Ročne na chorobu zomiera takmer tri milióny ľudí a predpokladá sa, že v roku 2020 bude treťou najčastejšou príčinou úmrtí.

Žijete alebo pracujete v znečistenom prostredí? Fajčíte?

Vzniká dlhodobou inhaláciou škodlivín, najčastejšie cigaretového dymu. K rizikovým faktorom patrí dlhodobé pôsobenie rôznych prachov, chemikálií, exhalátov, dymu z kúrenia, no najzávažnejším je fajčenie tabaku. K rizikovým faktorom patrí aj genetická dispozícia na vznik ochorenia.

K charakteristickým príznakom patrí kašeľ, zvýšená tvorba hlienu v dýchacích cestách, jeho vykašliavanie, problémy s dýchaním až dýchavica.

Ako pri mnohých ochoreniach, tak aj pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc je dôležitá prevencia a pre liečbu zachytenie choroby vo včasnom štádiu. Včasné stanovenie diagnózy je možné funkčným vyšetrením pľúcnych funkcií, čiže spirometriou. Až 50% trpiacich na CHOCHP o svojej chorobe nevie. Ak je zistená včas, sú možnosti ako môžete predísť ďalšiemu poškodzovaniu pľúc a cítiť sa lepšie!

Odpovede na tieto otázky Vám pomôžu zistiť, či by ste mohli mať chronickú obštrukčnú chorobu pľúc:

  • Máte viac ako 40 rokov?
  • Ste fajčiar alebo bývalý fajčiar?
  • Pokašliavate počas dňa, väčšinu dní?
  • Vykašliavate hlieny?
  • Zadýchavate sa ľahko pri bežných činnostiach?

Ak ste odpovedali ÁNO na 3 a viac z týchto otázok, poraďte sa s Vašim lekárom.

Oddelenie výchovy ku zdraviu