17. máj 2012 – Svetový deň hypertenzie / World Hypertension Day

Svetový deň hypertenzie vznikol aby poukázal na riziko infarktu, mozgovej porážky a iných chorôb spôsobených vysokým krvným tlakom, na ich prevenciu, príznaky a liečbu. Každý rok pripadá práve na 17. máj.

Tohtoročnou témou Svetového dňa hypertenzie 2012 je

„Zdravý životný štýl – zdravý krvný tlak“.

Čo je hypertenzia?

Pod pojmom hypertenzia si predstavíme vysoký krvný tlak. Veľa ľudí má vysoký krvný tlak bez toho, aby o tom vedeli. Vysoký krvný tlak nebolí, nemá žiadne príznaky, napriek tomu spôsobuje poškodenie tepien a životne dôležitých orgánov v tele. Preto je hypertenzia nazývaná aj tichý zabijak.

Hypertenzia je globálna epidémia. Na choroby spôsobené vysokým krvným tlakom celosvetovo ročne zomiera 7 miliónov ľudí. Kardiovaskulárne choroby sú zodpovedné za takmer polovicu všetkých úmrtí v Európe, zabíjajú viac ako všetky typy rakoviny spolu, pričom u žien je toto percento vyššie ako u mužov.

Čo je krvný tlak?

Krvný tlak je sila, ktorou krv pôsobí na tepny. Vplyvom činnosti srdca, s jeho tepom, sa krvný tlak neustále mení. Pravidelné meranie krvného tlaku umožňuje včas odhaliť zmeny v kardiovaskulárnom systéme a predchádzať tak rizikám vzniku infarktu myokardu a ďalších chorôb. Optimálna hodnota tlaku krvi je 120/80 mmHg.

Čo môžeme spraviť aby sme nemali vysoký krvný tlak?

Zmeny v stravovacích zvyklostiach a redukcia hmotnosti sú efektívnymi nástrojmi na redukciu zvýšeného tlaku krvi. Ich efekt sa zvyšuje, ak sa uplatnia aj ďalšie zmeny životného štýlu ako je menej solenia, ukončenie fajčenia, zníženie stresu, obmedzenie nadmernej konzumácie alkoholu a pravidelná fyzická aktivita. Ak aj napriek vyššie uvedeným opatreniam je váš krvný tlak zvýšený, je potrebné poradiť sa s vaším lekárom o prípadnej farmakologickej liečbe, ktorá býva často efektívna, ak sa pravidelne a dôsledne užíva.

Väčšina ľudí svoj krvný tlak nepozná, navštívte preto poradenské centrum podpory zdravia, kde Vám zmerajú tlak krvi, určia i osobné rizikové skóre a následne odporučia ďalší postup.

Na vyšetrenie sa vopred telefonicky objednajte, vyšetrenie je bezplatné.

OVZ