V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

16. október – Svetový deň potravín Nakupujete potraviny správne?

Potraviny sú nevyhnutnou súčasťou nášho života. I napriek tomu, že ich nakupujeme denne, väčšinou si neuvedomujeme ich vzťah k zdraviu. V záujme vášho zdravia i zdravia vašich blízkych vás preto chceme upozorniť na niektoré zásady, ktoré by ste mali uplatňovať pri výbere, kúpe a manipulácii a spotrebe potravín.

 1. Pri vstupe do obchodu s potravinami si všímajte, či sú jeho priestory vyhovujúce a čisté a či tieto zásady dodržiava aj obsluhujúci personál.
 2. Presvedčte sa či sú potraviny vyžadujúce chladenie uložené vo funkčných chladiacich zariadeniach.
 3. Kupujte vždy výrobok v spotrebiteľskom balení s originálnou etiketou.
 4. Nekupujte neznámi tovar bez označenia výrobcu.
 5. U potravín určených na krátkodobú spotrebu si vždy overte dátum výroby a spotreby.
 6. Nedajte sa ovplyvniť iba reklamou – nie vždy je zárukou kvality.
 7. Vážený tovar si vždy žiadajte zabaliť.
 8. Všímajte si, či obsluhujúci personál dodržiava hygienické zásady pri predaji potravín (napr. manipulácia s potravinami a peniazmi jednou osobou, používanierovnakej váhy na váženie surovín a hotových výrobkov a pod.).
 9. U každého výrobku si všímajte zmenu vône, farby a konzistencie. Nekupujte výrobky, ktorých celkový vzhľad je zmenený.
 10. Nenakupujte u príležitostných predavačov, iba legálnosť predaja zaručuje nielen vaše práva, ale aj povinnosti predávajúceho.
 11. Aj vy pri nákupe potravín dodržiavajte hygienické zásady – nedotýkajte sa nebalených potravín holými rukami, ale vždy použite pripravený papier alebo iné pomôcky.
 12. Chlieb a pečivo si vkladajte do papierových alebo plastových vrecúšok.
 13. Zakúpený tovar si uložte do nákupnej tašky tak, aby sa navzájom nemohol znečistiť alebo znehodnotiť.
 14. Na akékoľvek zistené nedostatky v kvalite potravín a spôsobe predaja upozornite vedúceho predajne.

Verím, že tieto rady vám pomôžu pri nákupe potravín a ich dodržiavanie bude zárukou ochrany vášho zdravia.

Oddelenie výchovy ku zdraviu