15. – 21. marec – Týždeň uvedomenia si mozgu

„Pochopenie základných princípov fungovania ľudského mozgu patrí
k najdôležitejším technologickým výzvam ľudstva v 21. storočí.“

„Brain Awareness Week“ (BAW) sa uskutočnil po prvý raz v roku 1996 v USA vďaka spoločnej iniciatíve dvoch organizácií – medzinárodnej odbornej organizácie „Society for Neuroscience“ („Spoločnosť pre neurovedy“) a neziskovej organizácie „The Dana Alliance for Brain Initiatives“ („Dana Aliancia pre iniciatívy týkajúce sa mozgu“ – www.dana.org), ktorá združuje viac ako 265 významných vedcov a je zameraná na podporu verejného povedomia o pokroku vo výskume mozgu. Odvtedy sa akcia rozšírila do celého sveta a v súčasnosti sa na nej podieľa množstvo partnerských organizácií. Slovensko nie je výnimkou.

Od 15. do 21. marca 2010 bude prebiehať medzinárodná aktivita pod názvom Týždeň uvedomovania si mozgu. Mozog je riadiacim centrom organizmu, umožňuje a riadi pohyb človeka, vnímanie dotyku, tepla, chladu a bolesti, zabezpečuje schopnosť udržania rovnováhy, umožňuje hovoriť a rozumieť hovorenému slovu. Cieľom tejto medzinárodnej akcie je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie.

Určite Vám je známe, že nervové bunky potrebujú byť v činnosti, inak stratia svoju výkonnosť. Primeraná mentálna námaha spôsobuje „rozkvitnutie“ mozgových buniek. Ak sa jej budeme vyhýbať a len pasívne prežívať každodenný život, bunky zoslabnú a nakoniec zahynú.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prevzal v tomto roku záštitu nad aktivitami Týždňa uvedomovania si mozgu, ktoré ako informačné dni organizujú Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY a Neuroimunologický ústav SAV v sociálnych zariadeniach, zdravotníckych organizáciách, na školách a podobne. Viac informácií o aktivitách nájdete na stránke www.alzheimer.sk.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky budú pokračovať v príslušných poradensko-osvetových aktivitách orientovaných na informovanie verejnosti o fungovaní mozgu, trénovaní poznávacích funkcií mozgu, trénovaní pamäti a podobne, aj po ukončení Týždňa uvedomovania si mozgu, v rámci existujúceho programu hlavného hygienika Slovenskej republiky „Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo“.

Zdroj: Slovenská Alzheimerova spoločnosť, ÚVZ SR

Oddelenie výchovy ku zdraviu