V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

14. november – Svetový deň diabetu

Svetový deň diabetu vyhlásila Medzinárodná diabetická federácia s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 1991 a odvtedy si ho každoročne pripomíname 14. novembra. Tento dátum nebol vybraný náhodne. Pripomína narodenie Fredericka Bantinga, ktorý v spolupráci s Charlesom Bestom objavil spôsob, ako získať inzulín zo zvieracieho pankreasu v lete 1921. V zime 1922 po prvýkrát aplikovali inzulín štrnásťročnému chlapcovi, čím mu zachránili život. O rok nato získal Frederick Banting za tento objav Nobelovu cenu.

Na Slovensku je otázka vzdelávania a prevencie diabetu prezentovaná prostredníctvom projektu Modrý kruh.

Modrý kruh sa už niekoľko rokov používa ako symbol Svetového dňa diabetu a boja proti cukrovke. Jeho farba symbolizuje nebo, ale zároveň je aj farbou Organizácie spojených národov, ktorá prijala rezolúciu o potrebe boja proti tomuto ochoreniu. Kruhový tvar symbolu bol zvolený preto, lebo kruh je v mnohých kultúrach symbolom života a zdravia. Okrem toho je tiež symbolom jednoty, čo je aj v prípade prevencie cukrovky jedna z najpodstatnejších podmienok na to, aby táto snaha priniesla výsledky.

world_diabetes_day

Cukrovka – Diabetes mellitus

Cukrovka je chronické metabolické ochorenie látkovej premeny, ktorého základnou črtou je zvýšená hladina cukru v krvi – hyperglykémia. Pri tejto chorobe okrem nedostatočnej premeny cukrov v organizme dochádza k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody. Spôsobuje ju porucha tvorby a uvoľňovania hormónu podžalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne jeho nedostatočné využitie v tkanivách. Ide o nevyliečiteľnú chorobu, ktorá v prípade neskorého rozpoznania alebo nesprávnej liečby prináša svojmu nositeľovi mnohé komplikácie.

Zvýšené hodnoty krvného cukru v priebehu rokov vedú k poškodeniu ciev. Poškodenie malých ciev (mikroangiopatia) sa prejavuje zhoršením zraku, poškodením funkcie obličiek a nervov. Zmeny na veľkých cievach (makroangiopatia) zapríčiňujú nedokrvenie srdca, mozgu a končatín. V dôsledku chorobných zmien v niektorých prípadoch môže dôjsť až k slepote, zlyhaniu obličiek, k bolestiam a infekcii dolných končatín s nutnosťou amputácie, k srdcovému infarktu, či k mozgovej príhode.

Typy cukrovky

Rozlišujú sa dve hlavné formy cukrovky:

a) Cukrovka 1. typu – zvyčajne sa vyskytuje u detí a mladých ľudí. Pri tomto type pankreas produkuje len veľmi malé množstvo inzulínu alebo neprodukuje žiaden. Do určitej miery je náchylnosť na cukrovku 1. typu geneticky zdedená. Pacienti ho musia dostávať injekčnou formou – často niekoľkokrát denne.

b) Cukrovka 2. typu – najčastejšie sa vyskytuje u ľudí nad 45 rokov a pri vysokom percente pacientov je spojený s obezitou. V dnešnej dobe sa tento typ vyskytuje čoraz častejšie i u ľudí v mladšom veku, dokonca je diagnostikovaný už u obéznych detí. Príčinou ochorenia je stav, keď organizmus produkuje často dostatočné, ba dokonca aj zvýšené množstvo inzulínu. Inzulín je však nedostatočne účinný, lebo cieľové miesta v bunkách, na ktoré má účinkovať, reagujú na jeho pôsobenie len slabo alebo nereagujú vôbec (tzv. inzulínová rezistencia). Pacientom s cukrovkou 2. typu väčšinou stačí liečba diétou a tabletami. V niektorých prípadoch sa, ale môže stať, že aj títo pacienti skončia na liečbe inzulínom.

Prvotné príznaky

Prvotné príznaky cukrovky môžu byť rôzne a pri vzniku ochorenia nemusia byť rozvinuté všetky naraz. K základným príznakom cukrovky patrí únava (únavový syndróm) spojená s chudnutím, časté močenie a smäd.

Prvotné príznaky pri cukrovke 1. typu

Nástup cukrovky býva obyčajne výraznejší a rýchlejší, jeho príznaky sa prejavujú nápadnejšie, a preto by mal chorý navštíviť lekára hneď, ako spozoruje prvé príznaky.. Stáva sa, že pre zlyhanie vnútorného prostredia organizmu dôjde k poruche vedomia a stav chorého je natoľko vážny a kritický, že ho musia dopraviť na oddelenie intenzívnej starostlivosti.

Prvotné príznaky pri cukrovke 2. typu

Cukrovka 2. typu môže byť v začiatku aj bez príznakov, až pri rozvinutej forme choroby sa začnú prejavovať uvedené príznaky (poruchy videnia, svrbenie, zle sa hojace rany, hnisavé alebo plesňové kožné prejavy. Pacienti s touto diagnózou mávajú nadváhu alebo sú obézni.

Tehotenská cukrovka

Príčinou tehotenskej cukrovky je nedostatok inzulínu, jeho nefunkčnosť, znížená citlivosť organizmu na inzulín, čo je pravdepodobne spôsobené účinkom tehotenských hormónov. Vzniknúť môže v druhej polovici tehotenstva a vyskytuje sa u 3 – 4 % tehotenstiev. Je fakt, že po pôrode, ak klesne hladina tehotenských hormónov, činnosť inzulínu je obnovená a hladina cukru v krvi sa normalizuje. Vo väčšine prípadov sa po pôrode stratí. Tehotenská cukrovka spôsobuje, že plody sú často krát väčšie ako prislúcha mesiacu tehotenstva (viac ako 4000 g), môže dôjsť k traumatickému poškodeniu počas pôrodu, je zvýšené riziko nezrelosti pľúc, metabolických porúch a vyšší výskyt vrodených vývojových chýb.

Komplikácie pri cukrovke

Neliečená alebo nesprávne liečená cukrovka môže spôsobiť závažné komplikácie, ktoré majú za následok vážne zdravotné problémy.

Rozdeľujeme ich na:

 1. Akútne (náhle vznikajúce) – diabetická kóma.
 2. Chronické – objavujú sa až po mnohých rokoch trvania cukrovky.

Medzi akútne problémy patrí:

 1. Hyperglykémia – vysoká hladina cukru v krvi. Môže byť spôsobená prejedaním, stresovými hormónmi, vynechanie inzulínu, úrazom alebo graviditou.
 2. Hypoglykémia – nízka hladina cukru v krvi (t.j. pod 2,8 mmol/l). Vyskytuje sa u diabetikov, ktorí nie sú dobre liečení a majú veľmi vysoké hodnoty cukru v krvi (napr. diabetik si pichne inzulín a zabudne sa hneď najesť, aby do tela dostal cukor, alebo pri vypití väčšieho množstva alkoholu).
 3. Ketoacidóza – absolútny deficit inzulínu a zvýšené hladiny opačne pôsobiacich hormónov (rastového hormónu). Vzniká napríklad pri hladovaní.
 4. Kóma – je to stav hlbokého bezvedomia. V ťažších prípadoch pacient nereaguje ani na bolestivé podnety. Príčinou tohto stavu môže byť aj neliečená cukrovka.

Medzi chronické problémy patria:

 • Diabetická noha
  Je to súbor ochorení dolných končatín diabetikov. Ide o vážne zmeny na koži, svalstve a nervoch, ktoré môžu viesť k odumretiu tkanív a amputácii končatiny. Hlavnými faktormi, ktoré vedú k vzniku diabetickej nohy sú nedostatočné prekrvenie končatiny a poruchy nervového zásobenia končatiny v dôsledku nevhodnej obuvi a ponožiek, nedostatočná starostlivosť o nohy.
 • Vysoký krvný tlak
  Vysoký krvný tlak má 60 až 65 % osôb s cukrovkou. Príčinou je urýchlenie aterosklerózy a poškodenie funkcie obličiek cukrovkou.
 • Kardiovaskulárne choroby
  Osoby s cukrovkou majú obvykle vyššie hladiny tukov a cholesterolu v krvi, ako osoby bez cukrovky. S tým je spojené aj väčšie riziko urýchlenia aterosklerózy a predčasný vznik závažných srdcovo-cievnych chorôb (vysoký krvný tlak, mozgové porážky, nedokrvenie dolných končatín).
 • Ochorenie obličiek – diabetická nefropatia
  Obličky filtrujú a odstraňujú odpadové látky z krvného obehu. Cukrovka vyvoláva poškodenie obličiek. Prejavuje sa objavením bielkovín v moči a postupným zhoršovaním funkcie obličiek. Môže viesť až k akútnemu zlyhaniu ich činnosti, kedy nastupuje potrebná dializačná liečba až transplantácia obličiek.
 • Poškodenie zraku – diabetická retinopatia
  Cukrovka môže spôsobiť aj poškodenie očí – hlavne sietnice až môže spôsobiť oslepnutie pacienta.
 • Ochorenia zubov
  Ochorenia ďasien, ktoré môžu viesť k strate zubov, sa u osôb s cukrovkou objavujú častejšie a v závažnejšej forme. Ochorením ďasien trpí asi 30 % osôb s cukrovkou 1. typu vo veku 19 a viac rokov.
 • Ďalšie komplikácie
  Ľudia s cukrovkou sú vnímavejší aj k ďalším ochoreniam. Napríklad oproti ľuďom bez cukrovky majú vyššiu pravdepodobnosť úmrtia na zápal pľúc alebo chrípku.

Liečba cukrovky

Cieľom liečby cukrovky je dlhodobé udržanie normálnej hladiny cukru v krvi, komplexná liečba sprievodných stavov, prevencia akútnych a chronických komplikácií a celkové zlepšenie kvality života pacientov.

Liečba cukrovky musí byť komplexná a je nielen v rukách lekára, ale aj samotného pacienta. Udržanie správnej hladiny cukru v krvi možno dosiahnuť jeho kontrolovaným prísunom v strave (tzv. diabetická diéta), správnym spaľovaním krvného cukru (primeraná a pravidelná fyzická námaha).

Inzulín

Inzulín je hormón podžalúdkovej žľazy (pankreasu). Jeho úlohou je riadiť látkovú premenu. Je jediným hormónom, ktorý znižuje hladinu krvného cukru. Inzulín využívame pri liečbe cukrovky 1. typu, v tehotenstve, u pacientov s cukrovkou 2. typu, ktorí z rôznych iných príčin nie sú schopní prijímať potravu ústami (dočasne po chirurgických zákrokoch na tráviacom ústrojenstve), u pacientov s cukrovkou 2. typu, u ktorých neboli účinné ani maximálne dávky tabletovej formy liečby.

Hladina glykémií závisí aj od fyzickej aktivity, ktorá zvyšuje účinok inzulínu. Pri strese sa hladina glukózy zvyšuje. Pre kontrolu glykémie sa používajú domáce glukometre.

Starostlivosť o nohy pri cukrovke

Pri cukrovke sú často postihnuté cievy dolných končatín, a preto musia diabetici venovať starostlivosti o nohy výraznú pozornosť. Dôležité je denná starostlivosť o nohy a medziprstové priestory. Treba sledovať stav kože, či sú alebo nie sú prítomné kožné zmeny a tiež sledovať teplotu chodidiel. Medziprstové priestory sú častým zdrojom plesní – mykóz, ktoré sa prejavujú svrbením a šupinatosťou kože, pričom sa pleseň často šíri aj na nechty. Preto je veľmi dôležitá denná hygiena nôh. V prípade potreby je vhodné použitie Betadine tekutého mydla ako dezinfekčného prostriedku.

Desatoro starostlivosti o nohy:

 1. Denne si prehliadať nohy a medziprstové priestory,
 2. Nohy si umývať kvalitným dezinfekčným mydlom (Betadine) a dôkladne osušiť hlavne medziprstové priestory,
 3. Treba sa vyvarovať chôdze naboso v miestnosti aj vonku, vždy treba mať obuté ponožky,
 4. Denne si treba meniť ponožky,
 5. Denne si prehliadať topánky a nezabúdať na kontrolu vnútorného priestoru topánky rukou,
 6. Ak je problém so zrakom, požiadať o pomoc pri ošetrení nôh a nechtov,
 7. Nechty strihať rovno,
 8. Na odstraňovanie zhrubnutej kože používať pemzu, nie ostré nástroje,
 9. Upozorniť svojho ošetrujúceho lekára aj na drobné rany na chodidle,
 10. Dožadovať sa pravidelných prehliadok nôh u lekára.

Kúpeľ

 • Kúpeľ nôh je potrebný dva až trikrát týždenne,
 • Nepoužívať mydlo, ktoré vysušuje pokožku,
 • Po kúpeli treba nohy dôkladne vysušiť – osobitne priestor medzi prstami; ak je na nohách príliš suchá a šupinatá koža, znamená to, že nohy nie sú dobre vysušené,
 • Nohy je potrebné si každý deň starostlivo natierať mastným krémom,
 • Zatvrdnutú kožu na nohách ošetrovať pravidelne ,
 • Nepoužívať nepriedušné rýchloobväzy na kurie oká a odreniny,
 • Nechty na nohách nestrihať, radšej ich zbrúsiť pilníkom (na okrajoch ich neskracovať, aby necht nezarastal), optimálne pravidelne navštevovať pedikúru,

Správna obuv

 • Vždy kupovať pohodlnú obuv, ktorá dobre sedí – noha nesmie byť v topánke stiahnutá,
 • Obuv si skúšať a kupovať radšej popoludní, keď sú nohy vždy silnejšie (trochu opuchnuté) ako ráno,
 • Denne sa asi 30 minút poprechádzať,
 • Ak je to možné, nosiť biele bavlnené ponožky, ktoré sa môžu prať pri 90 °C a na ktorých ihneď vidieť akékoľvek poranenia nôh (stopy krvi),
 • Nikdy nechodiť naboso.

Hlavné zásady zdravého stravovania pri cukrovke:

 • správne zloženie diéty – čo sa týka obsahu cukrov, tukov a bielkovín,
 • jesť pravidelne 4 až 6 krát denne, častejšie a menšie množstvá,
 • vhodné sú potraviny s vysokým obsahom vlákniny (zelenina, ovocie, celozrnné pečivo, vločky) – pri ich konzumácii nedochádza k vysokému vzostupu hladiny krvného cukru a dlhšie pretrváva pocit sýtosti,
 • konzumujte bielkoviny s nízkym obsahom tukov a cholesterolu (chudé a biele mäso, ryby),
 • jesť veľa zeleniny a čo najviac v surovom stave, do jedálneho lístka zaraďte 1 až 2 zeleninové dni,
 • zabezpečiť v strave dostatok vitamínov a minerálov (zmiešaná strava ich obsahuje v dostatočnom množstve). Ich zdrojom je hlavne surová zelenina a ovocie,
 • vylúčiť zo stravy ľahko vstrebateľné cukry (čokolády, cukríky), ako zdroj energie využívať potraviny obsahujúce cukor v prirodzenej forme a škrob (celozrnné pečivo, cestoviny, ryža, ovocie, zelenina, mlieko),
 • znížiť príjem celkového množstva tukov, uprednostňovať tuky rastlinného pôvodu a nízkotučné mliečne výrobky,
 • nutný je dostatočný príjem tekutín vo forme vody, sódy, vybraných minerálok, nesladených čajov, nevhodné sú nápoje sladené cukrom (kofola, kola, tonik…) a nadmerné požívanie alkoholických nápojov,
 • treba obmedziť príjem kuchynskej soli – zvyšuje krvný tlak, namiesto soli možno jedlá ochutiť bylinkami a koreninami.