14. november – Svetový deň diabetu

Svetový deň diabetu si od roku 1991 každoročne pripomíname 14. novembra. Nosnou témou pre roky 2021 – 2023, ktorú stanovila Svetová zdravotnícka organizácia, je ,,Access to Diabetes Care“ – „Dostupnosť diabetologickej starostlivosti“. V tomto roku 2022 sa kampaň zameriava na dostupnosť vzdelávania v oblasti diabetu so sloganom ,,Education to protect tomorrow“ – „Vzdelávanie na ochranu zajtrajška“.

Cukrovka – Diabetes mellitus

Cukrovka je chronické metabolické ochorenie látkovej premeny, ktorého základnou črtou je zvýšená hladina cukru v krvi – hyperglykémia. Pri tejto chorobe okrem nedostatočnej premeny cukrov v organizme dochádza k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody. Spôsobuje ju porucha tvorby a uvoľňovania hormónu podžalúdkovej žľazy – inzulínu, prípadne jeho nedostatočné využitie v tkanivách. Ide o nevyliečiteľnú chorobu, ktorá v prípade neskorého rozpoznania alebo nesprávnej liečby prináša svojmu nositeľovi mnohé komplikácie.

Typy cukrovky:

  1. Cukrovka 1. typu – zvyčajne sa vyskytuje u detí a mladých ľudí. Pri tomto type pankreas produkuje len veľmi malé množstvo inzulínu alebo neprodukuje žiaden. Pacienti ho musia dostávať injekčnou formou – často niekoľkokrát denne.
  2. Cukrovka 2. typu – častejšie sa vyskytujúca, inzulín je vylučovaný v dostatočnom množstve, ale telové bunky ho nevedia spracovať, tento typ sa vyskytuje prevažne u dospelej populácie a je vysoko spojený s nadváhou, obezitou a sedavým spôsobom života.
  3. Tretím typom je gestačný diabetes – tzv. tehotenský diabetes, ktorý sa vyskytuje počas tehotenstva, prípadne sa zriedka vyskytujú ďalšie špecifické typy diabetu.

K základným príznakom cukrovky patrí únava (únavový syndróm) spojená s chudnutím, časté močenie, smäd, sucho v ústach, slabosť, svrbenie kože, poruchy zraku, zlé hojenie rán.

Zdroj: www.uvzsr.sk

Poznáte svoju hladinu cukru a iných parametrov v krvi?

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach si môžete dať zmerať hladinu cukru v krvi, ale aj iných biochemických parametrov (cholesterol, tlak krvi), kde vám bude poskytnuté aj odborné poradenstvo v oblasti prevencie srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky, príp. redukcie hmotnosti. Je určená pre ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí sa aktívne zaujímajú o svoj zdravotný stav.

Objednávky a viac informácií na tel. čísle: 046/519 20 47 alebo na adrese: poradnazdravia@ruvzpd.sk.