V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

14. november – Svetový deň diabetu

14. november – Svetový deň diabetu sa celosvetovo pripomína od roku 1991. Je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN. Jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete ako aj  zvýšiť informovanosť o možnostiach prevencie a liečby tohto ochorenia.

Diabetes mellitus (cukrovka) patrí medzi závažné chronické ochorenia. Počty chorých na cukrovku sa celosvetovo neustále zvyšujú. V dôsledku jej akútnych a chronických komplikácií stúpa v populácii miera chorobnosti, invalidity aj úmrtnosti. V 90 % prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejšími rizikovými  faktormi sú:

  • nadmerný príjem tukov a cukrov v strave
  • nadváha resp. obezita
  • žiadna alebo nedostatočná fyzická aktivita

Prechodu z rizikového preddiabetického štádia (porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického diabetes mellitus je možné predísť alebo ho aspoň oddialiť správnou intervenciou so zameraním na zdravý životný štýl a optimálnu pohybovú aktivitu.

zdroj: ÚVZ SR