V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

14. november – Svetový deň diabetu

Cukrovka (diabetes mellitus) je chronické metabolické ochorenie, pri ktorom sa v tele prestáva vytvárať inzulín alebo sa ho netvorí dostatok. Pri cukrovke okrem nedostatočnej premeny cukrov v organizme dochádza aj k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody. Zvýšené hodnoty krvného cukru v priebehu rokov vedú k poškodeniu ciev. Pacienti sú preto viac ohrození komplikáciami, ako sú najmä kardiovaskulárne ochorenia, mozgové príhody, vysoký krvný tlak, postihnutie obličiek a zraku. K príznakom diabetu patria nadmerný smäd, únava, časté močenie, úbytok na váhe, malátnosť, pomalé hojenie rán.

Diabetes mellitus alebo cukrovka, je v súčasnosti jedným z najčastejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Mnohí o ňom hovoria ako o pandémii tretieho tisícročia. Podľa medzinárodných štatistík ním vo svete trpí jeden z dvanástich ľudí. Nepriaznivý vývoj v počte diabetikov neobchádza ani Slovensko, čo potvrdzujú štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Kým v roku 1980 bolo na Slovensku evidovaných 122 197 diabetikov, v roku 2014 to už bolo 339 419, čo je nárast o takmer 220-tisíc osôb.

Pre mladších pacientov je typickejší diabetes mellitus I. typu. V tomto prípade je aj nástup ochorenia rýchly a príznaky sú nápadnejšie. V roku 2014 pribudlo 6 % nových pacientov s týmto typom diabetu. Najviac novodiagnostikovaných pacientov bolo evidovaných vo vekových skupinách 20 – 39 rokov. U detí do 15 rokov bolo zistených 191 nových prípadov diabetu I. typu, čo je 96 % zo všetkých ochorení diabetu v tejto vekovej skupine.

Okrem spomínaných typov cukrovky sa môže prejaviť aj gestačný, tzv. tehotenský diabetes (GD), ktorý vzniká v tehotenstve a po pôrode väčšinou zanikne. Ide o poruchu regulácie hladiny cukru v krvi, ktorá sa objavuje u tehotnej ženy, hoci predtým jej ochorenie nediagnostikovali. V roku 2014 bol u nás GD diagnostikovaný 1 452 ženám.

V liečbe diabetikov môžeme dlhodobo sledovať pokles liečby režimovými opatreniami, ako sú diéta, redukcia hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita, odstránenie škodlivých návykov a iné. Takto sa liečilo približne 20 % pacientov. Podiel liečených diabetikov inzulínom predstavoval 29 % a liečba perorálnymi antidiabetikami oproti roku 2013 narástla o jeden percentuálny bod na 51,3 % . U detí a dorastu vo veku 0 – 18 rokov je najčastejším spôsobom liečby podávanie inzulínu (95 %). Vo vekovej skupine 19 rokov a viac prevláda liečba perorálnymi antidiabetikami (51,6 %).

Diabetes v Európe a vo svete

Ako uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), v roku 2014 bola globálna incidencia diabetu v dospelej populácii okolo 9 %. Štatistiky potvrdzujú nárast tohto ochorenia u všetkých vekových kategórií, a to predovšetkým vďaka obezite, nezdravej strave a nedostatku telesnej aktivity. Aj preto WHO odhaduje, že v roku 2030 bude diabetes siedmou najčastejšia príčinou úmrtí. Podľa medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) trpí globálne na cukrovku 387-miliónov ľudí a ďalších 316-miliónov ľudí s poruchou glukózovej tolerancie má vysoké riziko tohto ochorenia. Najviac diabetikov je vo vekovej kategórii 40-59 rokov. Očakáva sa, že do roku 2035 sa počet diabetikov zvýši na 592-miliónov, aj keď vo väčšine prípadov by sa ochoreniu dalo preventívne predísť zdravým životným štýlom. V roku 2014 mal diabetes na svedomí 4,9-milióna úmrtí, čo je jedno úmrtie každých 7 sekúnd. V detskej populácii je podľa IDF štatistík viac ako 497-tisíc detí pod 15 rokov chorých na diabetes I. typu a každoročne sa ich počet zvýši o približne 79-tisíc nových prípadov. Európsky región má najvyšší počet detských diabetikov I. typu (okolo 130-tisíc) a každý rok pribudne asi 20-tisíc nových detských prípadov s DM I. typu. Najvyššia incidencia detského diabetu I. typu z dostupných dát podľa jednotlivých krajín je vo Fínsku a najnižšiu má Venezuela. Ďalšie európske krajiny s najvyššou incidenciou detského diabetu sú Švédsko, Nórsko, Spojené kráľovstvo, Dánsko a Nemecko.

Zdroj: www.nczisk.sk