V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

14. november – Svetový deň diabetikov (od roku 1991)

Diabetes mellitus – cukrovka je porucha látkovej premeny, pri ktorej je zvýšená hladina cukru v krvi nalačno nad normálnu hodnotu 5,6, mmol/l.
V začiatočnom štádiu ochorenia cukrovka „nebolí“. Nadmerný smäd a časté močenie si pacienti si často krát ani neuvedomia.

Cukrovka je ochorenie celoživotné, bez liečby a určitej starostlivosti sa nezriedka vyskytujú vážne komplikácie ako je postihnutie

  • srdca a ciev (môže viesť k infarktu, mozgovej porážke, amputácii dolných končatín)
  • obličiek (pri zlyhávaní činnosti obličiek je nutná dialýza)
  • sietnice (nastáva zhoršenie zraku, až slepota)
  • nervového tkaniva (je veľmi bolestivé, najmä nohy)
  • kožné, infekčné a podobne.

Cukrovka u detí a mladistvých – Diabetes mellitus 1. typu – najčastejšie postihuje deti okolo 3 až 6 roku a v puberte. Ochorenie je spôsobené poruchou buniek podžalúdkovej žlazy, ktoré vylučujú hormón inzulín nevyhnutný pre správnu látkovú výmenu. Ochorenie si vyžaduje veľkú starostlivosť rodiny, disciplínu pacienta a dôslednú spoluprácu s lekárom. Ľudia s týmto typom cukrovky sú odkázaní na injekčné podávanie inzulínu.

Až 90 % diabetikov má Diabetes mellitus 2. typu, ktorého príčinou nie je nedostatok inzulínu, ale porucha, ktorá spôsobuje, že inzulín nemôže „otvoriť“ bunky, čím do nich nemôže vstúpiť cukor a hladina cukru sa v krvi zvyšuje. Podľa závažnosti sa pacienti liečia diétou, tabletkami, alebo pichaním inzulínu.
Na vzniku cukrovky 2. typu sa významne podieľa nadmerná hmotnosť.
Vedci dokázali, že u ľudí s cukrovkou 2. typu už aj mierne zníženie hmotnosti priaznivo ovplyvní hladinu cukru.

Cukrovkár môže viesť normálny a dlhý život, vyžaduje si to však liečbu, ktorej základom je prísne dodržiavanie diéty, svalová činnosť a v prípade potreby liečba tabletkami, alebo inzulínom.

Uvedomelým postojom k svojmu zdraviu a primeraným životným štýlom je možné riziko ochorenia výrazne znížiť.

Oddelenie výchovy ku zdraviu