13. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“

Dňa 5. mája 2018 sa uskutoční 13. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challenge – Clean Care Is Safer Care“.

Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Tohtoročná kampaň je zameraná na prevenciu sepsy s heslom It’s in your handsprevent sepsis in health care“ (Prevencia sepsy v zdravotníckom zariadení – je vo vašich rukách). Na podporu kampane je pripravená edukačná prezentácia.

Všetky materiály je možné stiahnuť z webovej stránky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – www.ruvztn.sk