»  »» Vakcinačné centrum v Bojniciach - informácia ««  «
»  »» Ag testovacie miesto na RÚVZ ««  «

13. – 19. marec 2017 – Týždeň mozgu

Kampaň „Týždeň mozgu“ je celosvetovo organizovaná od roku 1996. Uskutočňuje sa v 61 krajinách sveta prostredníctvom rôznych podujatí na tému mozog a jeho činnosti, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie. Na Slovensku túto kampaň zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY. Slovensko sa do aktivít zapája po desiaty krát.

Viete, že?

  • mozog je najzložitejšia časť ľudského tela – tvorí ho 100 miliárd nervových buniek a môže odosielať signály tisícom ďalších buniek rýchlosťou zhruba 321 km za hodinu,
  • ľudský mozog váži približne 1,4 kg,
  • tvorí 2 % telesnej hmotnosti,
  • má výkon 15 % z výkonu srdca,
  • spotrebuje 20 % zo spotreby kyslíka organizmu a 25 % glukózy.

Mnohí ľudia si neuvedomujú celý rozsah porúch a chorôb súvisiacich s mozgom. Alzheimerova choroba, cievna mozgová príhoda, depresia, autizmus, epilepsia, ale aj migréna a poruchy spánku, či učenie – to všetko sú poruchy mozgu.

Bez ohľadu na prelomové poznatky vo výskume zostávajú poruchy mozgu a centrálneho nervového systému hlavnou príčinou invalidity vo svete a vyžadujú viac hospitalizácii a predĺženú starostlivosť než takmer všetky choroby dohromady.

Mozog je náš život, uvedomovanie si seba, myslenie, cítenie, sú to naše schopnosti, vedomosti a zručnosti, sídlo všetkých životných, funkcií a regulátor nášho zdravotného stavu.

Prečo sa starať o mozog?

  • žijeme život preplnený informáciami,
  • kladú sa väčšie nároky na pamäť,
  • náš mozog musí čeliť zvyšujúcemu sa stresu a tlaku,
  • mozgová plasticita vekom klesá, menej namáhame mozog, spoliehame sa na mobily, počítače,
  • vyžaduje sa od nás zvyšovanie kvalifikácie, lepšia schopnosť pamätať si staré a prijímať nové informácie a potom netrénovaná pamäť zlyháva (podobne ako svaly).

Žijeme mozgu prospešný život?

Áno, ak:

  • primerane a pravidelne zaťažujeme svoje telo,
  • trávime svoj voľný čas fyzicky aktívne,
  • aktívne sa vzdelávame nielen v škole/v práci,
  • nebojíme sa nových výziev, skúseností,
  • venujeme dostatok času priateľom, rodine a komunite,
  • udržiavame si pozitívny prístup k životu,
  • jeme zdravú, vyváženú stravu bohatú na vitamíny, antioxidanty, omega3 mastné kyseliny      a kyseliny listovú,
  • strážime si čísla: hmotnosť, hladinu cholesterolu, hladinu glukózy v krvi a krvný tlak,
  • doprajeme si dostatočný spánok,

Nie, ak:

  • ignorujeme zhoršujúce sa zabúdanie, náhle straty orientácie, bezdôvodné striedanie nálad,
  • odkladáme návštevu lekára pri zmenách svojho fyzického a duševného zdravia,
  • fajčíme, užívame drogy, neprimerane pijeme alkohol,
  • prehliadame vzájomné interakcie liekov, ktoré môžu mať vplyv na mentálne funkcie,
  • nechce sa nám chodiť do spoločnosti, väčšinu času trávime sami,
  • myslíme, že sme dosť starí na to, aby sme zažili niečo nové.

Čo teda treba robiť?

  1. buďme fyzicky aktívni a pravidelne cvičme,
  2. jedzme zdravú a bohatú stravu,
  3. dbajme na zdravie svojho srdca a ciev,
  4. buďme medzi ľuďmi a stretávajme sa s priateľmi,
  5. myslime pozitívne a nestresujme sa.

Čo pôsobí na našu pamäť?

  • dobré zmysly,
  • telesné a duševné zdravie,
  • obraz vlastného „ja“,
  • koncentrácia,
  • vzdelanie,
  • pamäťové pomôcky,
  • životný štýl (strava, pohyb, zvládanie stresu),
  • TRÉNING pamäti!

V našom regióne sa budú v tomto týždni realizovať aktivity pre deti, mládež, ľudí v produktívnom veku a seniorov organizované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Zdroj: www.uvzsr.sk