V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

12. september – Európsky deň ústneho zdravia

Ústne zdravie má mnohostrannú úlohu a zahŕňa schopnosť rozprávať, smiať sa, rozoznávať  vône, ochutnávať, dotýkať sa, žuvať, prehĺtať a pociťovať rozsah emócií prostredníctvom výrazov tvárovej mimiky s dôverou a bez bolesti, bez nepohody a ochorení v ústnej dutine a tvárovej oblasti (definícia Svetovej zdravotníckej organizácie).

Ústne zdravie:

  • nevyskytuje sa izolovane, ale je dôležitou súčasťou celkového zdravia, fyzickej a duševnej pohody človeka,
  • významne prispieva k celkovému zdraviu a pocitu zdravia. Ak sa v ústach vyskytujú neliečené ochorenia, tieto sú príčinou ochorení alebo zhoršujú už existujúce ochorenie iného orgánu ľudského organizmu,
  • odráža fyziologické, sociálne a psychologické faktory, ktoré sú základné pre kvalitu života,
  • je ovplyvnené zmenenými skúsenosťami jednotlivcov, vnímaním, očakávaniami a schopnosťou prispôsobiť sa situáciám.
  • jeho kvalitu dokážeme udržať dokonale realizovanými preventívnymi opatreniami.

Prevencia je lepšia ako liečba

Prevencia (preventívna starostlivosť) je súbor vedeckých  a praktických poznatkov  ako predchádzať (zabrániť) poškodeniu zdravia a vzniku ochorení. Prevencia ako základná myšlienka modernej medicíny zahŕňa všetky oblasti zdravého ľudského života od jeho narodenia a počas celého obdobia.

Základom ústneho zdravia je primárna prevencia: súbor opatrení a liečebných postupov, ktoré sú aplikované na zdravé tkanivá a orgány s cieľom zachovať ich zdravé. Prevencia ochorení ústnej dutiny začína od narodenia dieťaťa a je založená na 4 pilieroch:

  • výžive s obmedzeným príjmom cukrov v nápojoch a jedlách,
  • správne vykonávanej ústnej hygieny zodpovedajúcej príslušnému veku pacienta,
  • posilnení zubnej skloviny lokálnou aplikáciou fluoridových a remineralizačných prípravkov,
  • pravidelných preventívnych prehliadkach.

Dodržiavanie všetkých pilierov prevencie môže zabrániť vzniku zubného kazu, zápalu parodontu a iných ochorení v ústnej dutine.

Ak už ochorenie vzniklo a je v počiatočnom štádiu, a to zistí zubný lekár pri preventívnej prehliadke, najlepšia je liečba, a to je úlohou sekundárnej prevencie. V praxi to znamená, že ochorenie vzniklo a liečba zubného kazu výplňou zabezpečí plnohodnotnú funkciu zuba. V inom prípade, prvé príznaky krvácania ďasien znamenajú zápal – gingivitídu. Tento zápal je možné vyliečiť do stavu zdravého ďasna, a tým zabrániť vzniku zápalu celého parodontu. Rovnako prvé zmeny sfarbenia ústnych slizníc môžu byť príznakom predrakovinového ochorenia, ktoré keď sa začnú liečiť, nestanú sa nádormi.

Ak ochorenie nie je liečené, poškodzuje tkanivá zuba do hĺbky a vznikne zápal zubnej drene alebo zápal ďasna postihne aj kostné lôžko, a tak vzniká parodontitída. Tieto ochorenia  je možné zastaviť, ale už nie v plnej miere, aby boli ako zdravé, tieto procesy sa označujú ako terciárna prevencia. Do tejto skupiny patrí extrakcia zuba, ale aj odstránenie cýst a nádoru alebo zhotovenie zubných náhrad, vrátane celkových snímateľných náhrad, implantátov.

Je preto nevyhnutné nezabúdať na ústne zdravie, nechať si ošetriť chrup a parodont, dvakrát ročne absolvovať dentálnu hygienu. Základ je však v každodennej domácej starostlivosti o ústne zdravie správnou ústnou hygienou, fluroridáciou, redukciou prijímaných cukrov a pravidelnými prehliadkami u zubného lekára. Zubný lekár musí byť informovaný o zdravotnom stave svojho pacienta.

Nikdy nie je príliš skoro ani príliš neskoro začať sa starať o svoje ústne zdravie.

Zdroj: https://www.skzl.sk/