12. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“

Dňa 5. mája 2017 sa uskutoční 12. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challenge – Clean Care Is Safer Care“. Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Tohtoročná kampaň je zameraná na boj s antibiotickou rezistenciou s heslom „Fight antibiotic resistance – it’s in your hands“ (Boj s antibiotickou rezistenciou je vo vašich rukách). Na podporu kampane je pripravená edukačná prezentácia. Všetky materiály je možné stiahnuť z webovej stránky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – www.ruvztn.sk.