11. týždeň – Týždeň mozgu

Upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho schopnosti a zraniteľnosť chce na Slovensku už štvrtýkrát Týždeň mozgu. Práve mozgu je preto venovaný prebiehajúci týždeň od 14. do 20. marca.

Podujatie sa celosvetovo uskutočňuje od roku 1996. Podieľa sa na ňom mnoho partnerských organizácií. Na Slovensku sa do akcie každoročne zapájajú sociálne zariadenia a zdravotnícke pracoviská, školy a subjekty pomáhajúce seniorom. Týždeň mozgu na Slovensku organizuje Nadácia MEMORY, Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY v úzkej spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV. Prioritou je pripomenúť a hovoriť najmä o prevencii, možnostiach, ako si zachovať jeho dobré fungovanie.

Mozog je potrebné precvičovať v každej etape ľudského života, najmä s pribúdajúcim vekom, preto má akcia za cieľ odporúčať a upozorniť na aktivity, ktoré udržia mozog v takej kondícii, aby bol v pohotovosti.

Každodenné činnosti ako je premýšľanie, udržiavanie vitality, okysličovanie mozgu pohybom na vzduchu, tréning prostredníctvom aktivít, ako je lúštenie krížoviek, sudoku, hlavolamov, čítanie kníh a komunikácia s rozmanitou skupinou ľudí sú spoľahlivou prevenciou.

Zdroj: TASR

Oddelenie výchovy ku zdraviu