11. február – Svetový deň chorých

„Chorý niekedy túži len po tom, aby sa niekto pri ňom zastavil, len na okamih, aby mu mohol položiť hoci len jedinú otázku……. Okolo neho sa však „točí“ plno ľudí….. Zaujímajú sa o jeho pulz, srdce, činnosť pľúc, o jeho exkréty…… len o neho samého sa nikto nestará, o neho ako osobnosť.“

Elizabeth Kübler-Ross

Svetový deň chorých sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II.
Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach.

Paliatívna liečba

Paliatívna liečba sa poskytuje človeku, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou. Predstavuje dôležitý a špecifický druh zdravotnej starostlivosti. Je to starostlivosť o umierajúceho človeka.

Paliatívna starostlivosť zahŕňa zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom (diagnostiku a liečbu), ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu, psychologickú starostlivosť, liečebno – pedagogickú starostlivosť (u detí), duchovnú starostlivosť a sociálne poradenstvo.

Úlohou paliatívnej starostlivosti je:

  1. zlepšiť kvalitu života pacienta až do smrti
  2. poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných závažných symptómov ochorenia
  3. zmierniť utrpenie pacienta a stabilizovať jeho zdravotný stav
  4. neurýchľovať ani neodďaľovať smrť
  5. zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť tímom zdravotníckych pracovníkov s odbornou spôsobilosťou
  6. poskytovať podporný systém, aby pacient mohol žiť čo najaktívnejšie až do smrti
  7. poskytovať pomoc príbuzným, blízkym osobám pacienta na zvládnutie problémov počas jeho choroby a aj po jeho smrti, v čase smútenia

Paliatívnu starostlivosť zabezpečuje multidisciplinárny tím lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov (psychológ, špecialny pedagóg/liečebný pedagóg, sociálny pracovník), duchovných a dobrovoľníkov.

Cieľom paliatívnej liečby nie je vyliečenie pacienta, ale zabezpečenie čo najlepšej kvality života v posledných obdobiach jeho života. Starostlivosť o pacientov je veľmi náročná, ale zároveň veľmi potrebná forma zdravotnej starostlivosti. Práca so zomierajúcim človekom je vždy ťažká a vyčerpávajúca. Je však nesmierne dôležitá a nenahraditeľná. Je prejavom ľudského súcitu a solidarity. Paliatívna liečba zmierňuje bolesti a utrpenie nevyliečiteľného pacienta.

Paliatívna liečba je komplexná a cielená činnosť. Vyžaduje spoluprácu lekárov, rodiny i sociálnych zložiek. Nadväzuje na hospicové hnutie. Táto starostlivosť sa poskytuje v hospicových zariadeniach. Rozvíja sa i hospicová starostlivosť v domácom prostredí.

Paliatívna starostlivosť by mala byť neoddeliteľnou súčasťou každého zdravotného systému, pretože aj nevyliečiteľne chorý človek má právo na dôstojný život v poslednom období svojho života.