V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

10. september – Svetový deň prvej pomoci (Worlds First Aid Day)

Heslo: Prvá pomoc zachraňuje životy (First Aid saves lives).
Motto: Prvá pomoc sa týka nás všetkých.

Cieľom Svetového dňa prvej pomoci je upozorniť verejnosť na dôležitosť prvej pomoci a na nevyhnutnosť vedieť ju poskytnúť. Význam tejto schopnosti sa prejaví najmä v kritických situáciách, akými sú nehody rôzneho druhu, domáce úrazy, ale aj pri prevencii chorôb.

Všetci ľudia sú viac-menej zraniteľní, ale všetci sú schopní sa naučiť poskytovať prvú pomoc na záchranu života.

Každý jedinec má byť schopný zachrániť život iného, ide o základný prvok solidarity s inou ľudskou bytosťou.

Od roku 2000 si čoraz viac národných organizácií rôznymi aktivitami pripomína Svetový deň prvej pomoci. Zámerom je informovať verejnosť, že správne poskytnutá prvá pomoc môže každý deň v najrôznejších kritických situáciách prispieť k záchrane ľudského života.

Heslá Svetového dňa prvej pomoci:

2010 – Výcvik prvej pomoci a vzdelávanie by malo byť dostupné pre každého a všade (First Aid training and education should be available for all everywhere)

Oddelenie výchovy ku zdraviu