V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

10. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“

Dňa 5. mája 2015 sa uskutoční 10. ročník kampane ,,Save Lives: Clean Your Hands“, ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Pacient Safety Challenge – Clean Care Is Safer care.“

Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejším spôsobom prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Tento rok je kampaň opäť zameraná na pomoc zdravotníckym zariadeniam pri ich registrácii do siete nemocníc. Zároveň je kampaň zameraná aj na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany pacienta a poukázanie na dôležitosť dodržiavania „5 momentov hygieny rúk“.

Na podporu kampane je pripravená edukačná prezentácia a materiály, ktoré môžete nájsť na stránke RÚVZ Trenčín – www.ruvztn.sk.