V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

10. október – Svetový deň duševného zdravia

Svetovou federáciou pre duševné zdravie (WFMH) bol v roku 1992 vyhlásený 10. október za Deň duševného zdravia. Tento deň je zároveň podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou.
Téma tohtoročného Svetového dňa duševného zdravia znie:

„Duševné poruchy a dlhodobé telesné ochorenia“.
Podľa slov riaditeľky kancelárie WHO na Slovensku MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH 10. október slúži na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o tom, ako si pestovať a čo najdlhšie si udržať duševné zdravie, ale aj o tom, aké duševné choroby a s akými následkami najviac trápia ľudí vo svete. Tento deň má význam aj z toho dôvodu, že téma duševného zdravia je u nás dlhé desaťročia tabuizovaná a naša verejnosť má skreslené a nesprávne názory na psychické poruchy. Pritom duševné zdravie sa týka každého z nás. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Z toho vyplýva, že duševnému zdraviu by sa mala venovať rovnaká pozornosť a starostlivosť ako zdraviu telesnému. Podľa štatistických informácií cca 27% populácie EÚ trpí niektorou z diagnostikovateľných duševných porúch (Zelená kniha), duševné ochorenia sú na 3. mieste invalidizácie, depresia je hlavnou príčinou samovrážd. Vo svete podľa štatistík WHO pritom len menej ako polovica chorých dostane pomoc. Alarmujúce je, že počet ľudí s diagnostikovanou a liečenou duševnou chorobou sa v posledných dvadsiatich rokoch výrazne zvýšil. Dôvodom nie je len lepšia diagnostika, ale aj absolútny nárast počtu ochorení vo všetkých vekových skupinách, vrátane detí a mládeže.
Odhaduje sa, že na svete trpí len na depresiu 121 miliónov ľudí. Depresia je najrozšírenejšie psychické ochorenie a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ju označila za chorobu, ktorá najčastejšie vyraďuje človeka z bežného života. Krivka počtu ľudí trpiacich na depresiu má rastúcu tendenciu a podľa odhadov WHO bude v roku 2020 depresia spolu so srdcovo-cievnymi ochoreniami najčastejším ochorením.

Ako predísť depresii

  1. Pravidelne sa venujte nejakej fyzickej aktivite, ktorá vás správne „nabudí“. Práve pri nej sa tvoria hormóny šťastia, ktorá ovplyvnia i vaše zmýšľania.
  2. Vyberte sa s priateľmi do sauny, ktorá veľmi blahodarne pôsobí na ľudský organizmus.
  3. Neseďte doma a choďte aj v daždivom počasí na prechádzku. Veď v konečnom dôsledku to môže byť i príjemné.
  4. Započúvajte sa do tónov dobrej hudby. Skúste napríklad relaxačnú, pri ktorej sa oddáte príjemnej meditácii.
  5. Choďte sa zabaviť do kina, divadla, alebo si len tak poseďte s priateľmi pri káve.

Jedným z dôvodov, prečo u nás organizuje Liga za duševné zdravie Dni duševného zdravia, ktoré sa konajú každoročne práve okolo 10. októbra je informovanosť populácie o duševných poruchách, o ktorých sa šíria rôzne mýty, ktorých dôsledkom je stigmatizácia a diskriminácia duševne chorých a ich blízkych. Kampaň je zameraná okrem zvýšenia informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami aj na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského života.

Zdroj: ÚVZ SR

Oddelenie výchovy ku zdraviu