V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

10. október – Svetový deň duševného zdravia

Depresia

Depresia je porucha, ktorá postihuje niekedy počas života takmer každého piateho človeka. Rôzne príznaky depresie sa môžu vyskytnúť až u tretiny obyvateľstva. Môže zahŕňať pocity smútku, beznádeje, únavy, znížené sebahodnotenie a pokles sebavedomia, poruchy spánku a rôzne, často mnohopočetné bolesti. Smútok určite pozná každý z nás. Obyčajne vzniká po nepríjemnom zážitku či strate niekoho dôležitého. Vtedy je psychologicky zrozumiteľný, odôvodnený, jeho intenzita a trvanie sú zvyčajne úmerné vyvolávajúcej príčine. Depresia je však na rozdiel od bežného smútku chorobný stav, ktorý môže vzniknúť aj bez zjavného dôvodu. Depresia je vážny stav, ktorý si vyžaduje liečbu. Dvakrát častejšie postihuje ženy, ako mužov.

Príznaky depresie:

 • depresívna, smutná nálada, strata záujmu, radosti
 • pocit beznádeje, bezmocnosti, strachu, prázdnoty
 • strata sebadôvery, zmyslu života
 • negatívny pohľad na seba a život
 • nervozita, nadmerná podráždenosť
 • zmeny spánku, nadmerná ospalosť alebo nespavosť
 • zmeny a strata chuti do jedla, výrazné zmeny na hmotnosti
 • nedostatočná sústredenosť, celková únava
 • zhoršenie nálady, pokles energie
 • neschopnosť prinútiť sa k činnosti, nadmerné posedávanie, polihovanie
 • myšlienky na smrť, alebo samovražedné úmysly

Pri depresii môže pomôcť:

Neuzatvárajte sa do seba

 • podeľte sa o svoje problémy s priateľmi, nenechávajte si ich pre seba. Rozhovor s blízkym človekom určite pomôže a niekedy stačí sa len dobre vyrozprávať.

Hovorte o probléme

 • hovorte o tom, čo vás trápi, čoho sa bojíte. Hľadajte odpovede, čo vyvoláva vašu depresiu a pokúste sa urobiť kroky k jej odstráneniu.

Žite aktívne

 • žiadne vysedávanie pri počítači, alebo televízii nikomu nepomôže. Proti depresívnym stavom pomáha telesná aktivita, pretože pohyb uvoľňuje napätie.

Kreslite, robte niečo tvorivé

 • kreslite, zaznačujte si svoje pocity. Prostredníctvom kresby môžete preniknúť do hĺbky svojich emócií.

Stretávajte sa s priateľmi

 • náklonnosť, sympatia, priateľstvo a láska sú zdrojom opory a radostí života.

Oddychujte, relaxujte

 • naučte sa aktívne i pasívne oddychovať a nachádzať nové zdroje radosti a uvoľnenia.

Nájdite si vhodnú aktivitu, ktorá vás teší

 • nájdite si aktivitu, ktorá vás poteší (choďte na prechádzku, prečítajte si knižku).

Nevyjedajte chladničku

 • nezaháňajte smútok jedlom. Pre televízorom neseďte s plným tanierom.

Nikdy neváhajte požiadať o pomoc

 • ak je váš strach priveľký a strata bolestivá a neznesiteľná nehanbite sa požiadať o pomoc.