10. október – Svetový deň duševného zdravia

Čo je depresia?

Depresia je porucha, ktorá postihne počas života takmer každého štvrtého človeka. Môže zahŕňať pocity smútku, beznádeje, celkovej únavy, znížené sebahodnotenie a pokles sebavedomia, poruchy spánku a rôzne, často mnohopočetné bolesti.

„Bežný smútok“ nie je depresia. Pozná ho určite každý z nás. Obyčajne vzniká po nepríjemnom zážitku či strate niekoho alebo niečoho dôležitého. Takýto smútok je psychologicky zrozumiteľný, odôvodniteľný, jeho intenzita a trvanie sú dočasné, úmerné vyvolávajúcej príčine. Depresia je však na rozdiel od bežného smútku chorobný stav, ktorý môže vzniknúť aj bez zjavného dôvodu alebo ako neadekvátne vyústenie dlhotrvajúceho smútku. Depresia je vážny stav, je to choroba, ktorá si vyžaduje liečbu  

Typy depresie:

 • Endogénna depresia je depresia spôsobená vnútornými príčinami, bez prítomnosti skľučujúcej situácie.
 • Exogénna depresia je neprimerane dlhá reakcia na existujúcu skľučujúcu situáciu (strata partnera, neúspech pri skúške); liečba psychoterapiou.
 • Larvovaná depresia je depresia zastretá, skrytá, neprejavujúca sa, alebo sa prejavujúca netypicky.
 • Psychogénna depresia je depresia duševného pôvodu, napr. reaktívna depresia, neurotická depresia a pod.
   

Príznaky depresie

Pacienti, ktorí prekonali závažnú depresiu hovoria, že utrpenie pri nej je oveľa horšie, ako pri najhorších telesných bolestiach. Depresia sa častejšie vyskytuje u žien ako u mužov. Môže to byť spôsobené rozdielom medzi pohlaviami, hormonálnymi zmenami, či dedičnou záťažou. Genetická predispozícia je pravdepodobná pri všetkých formách depresie, ale odlíšiť vplyv rodinného prostredia býva niekedy veľmi ťažké.

Typické príznaky depresie sú:

 • smútok – dlhotrvajúci a hlboký smútok je pre depresiu typický,
 • pesimizmus – zameranie sa na negatívne stránky života,
 • pocit zlyhania – vedomie zlyhania v dôležitej veci,
 • nenávisť voči sebe – nenávidenie seba, svojich vlastností, svojho tela,
 • pocit viny – vedomie ťažkého previnenia,
 • vedomie, že si zaslúžim trest – predstava, že by som mal byť potrestaný,
 • sebaobviňovanie – prisudzovanie si viny a zodpovednosti,
 • samovražedné myšlienky – riešenie bezvýchodiskovej situácie je videné v samovražde,
 • častejší plač – ľudia v depresii častejšie plačú, niekedy naopak by chceli plakať a nemôžu,
 • podráždenosť – vyššia citlivosť na rušivé situácie,
 • nerozhodnosť – neschopnosť rozhodnúť sa alebo veľmi dlhé rozhodovanie aj v maličkostiach,
 • neupravenosť zovňajšku – strácanie záujmu o svoj zovňajšok,
 • zmena telesnej hmotnosti – dôsledok prejedania sa alebo odmietania jedla,
 • spomalenosť – predĺženie času potrebného na vykonávanie rôznych činností,
 • zmena dĺžky spánku – väčšinou ide o neskoré zaspávanie a skoré prebúdzanie,
 • pocit vyčerpanosti – vyskytuje sa aj bez namáhavej činnosti,
 • strata apetítu – „strácanie chuti“ do jedla a pôžitku z jedla,
 • strata energie – zvýšená únavnosť, nechuť niečo robiť,
 • strata záujmu o sex – znížené libido.
   

Čo robiť, ak sa človek cíti skleslo alebo ak si myslí, že má depresiu?

 • porozpráva sa s niekým, komu dôveruje,
 • vyhľadá odbornú pomoc,
 • pokračuje v aktivitách, ktoré ho bavili, keď mu bolo dobre,
 • ostane v spojení s rodinou a priateľmi,
 • dodržuje pravidelné stravovacie návyky a spánok,
 • pravidelne cvičí, aj keď je to iba krátka prechádzka,
 • vyhýba sa požívaniu alkoholu a berie iba predpísané lieky.

Kľúčové fakty o depresii 

 • depresia je častá duševná porucha. Celosvetovo ňou trpí viac ako 300 miliónov ľudí všetkých vekových kategórií,
 • depresia  patrí vo svete k hlavným dôvodom invalidizácií a výraznou mierou prispieva ku globálnej záťaži z chorôb,
 • depresiou trpia viac ženy ako muži,
 • v tom najhoršom depresia vedie k samovražde,
 • existujú efektívne spôsoby liečenia depresie,
 • aj keď sú liečby depresie známe a účinné, menej ako polovica postihnutých vo svete (v mnohých krajinách menej ako 10 %) toto liečenie aj dostane. Bariéry k účinnej liečbe zahŕňajú nedostatok zdrojov, nedostatok zaškolených sprostredkovateľov liečebnej starostlivosti a sociálna stigma spájaná s duševnými poruchami. Ďalšia bariéra účinnej starostlivosti je nepresné vyhodnotenie,
 • bremeno depresie a iných duševných stavov je celosvetovo na vzostupe.

Zdroj: www.dusevnezdravie.sk