V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

10. máj Svetový deň – Pohybom ku zdraviu

„Bez vzduchu oheň len slabo plápolá a nehorí, bez pohybu človek nežije, len živorí“
J. A. Komenský

Aj keď vieme, že pohyb je základným a najlacnejší prostriedkom prevencie civilizačných ochorení, hýbeme sa málo. Práve preto je aj jeden zo svetových dní Svetovej zdravotníckej organizácie venovaný pohybu. Pohybová aktivita má na ľudský organizmus blahodárny vplyv – zachováva a zvyšuje pohybovú výkonnosť, zlepšuje činnosť srdca, posilňuje svalstvo a udržuje chrbticu a kĺby vo funkčnej zdatnosti. Lepšie prekrvenie kože spôsobuje, že človek vyzerá zdravšie a atraktívnejšie. Pohyb je dôležitý aj pre udržanie primeranej hmotnosti alebo pre redukciu nadmernej hmotnosti. V dnešnej uponáhľanej dobe napomáha uvoľneniu stresového napätia, má pozitívny vplyv na hĺbku a kvalitu spánku. Pravidelný pohyb predlžuje aktívny vek človeka a celkovo spomaľuje proces starnutia.

Väčšina ľudí má nedostatok pohybu – veľakrát aj vtedy, keď si myslia pravý opak. Navyše, nie všetky druhy telesnej aktivity sú pre zdravie rovnako užitočné – únava po niektorých pracovných činnostiach ešte nemusí znamenať, že človek má za sebou dostatok pohybu dobrého pre zdravie. Dostatočná a pravidelná fyzická aktivita zabezpečia človeku dobrú telesnú zdatnosť – priemerný dospelý by mal byť schopný:

  • vyjsť po schodoch 3 poschodia bez väčšieho zadýchania
  • dobehnúť na autobus alebo električku
  • niesť ťažký nákup aj do kopca

Pohyb je nesmierne dôležitý aj pre ľudí so srdcovo-cievnymi chorobami, vysokým krvným tlakom, či cukrovkou, u ktorých primeraná telesná aktivita by mala byť súčasťou liečebného režimu.

Aby pohybová aktivita bola efektívna, musí byť pravidelná a zohľadňovať vek, pohlavie aj celkový zdravotný stav. Najvhodnejšími typmi záťaže sú chôdza (čím rýchlejšia, tým lepšia), nordic walking (chôdza s paličkami), beh, jazda na bicykli, plávanie, ale venovať sa možno aj loptovým hrám, tancu, či golfu. Výhodné je v priebehu týždňa striedať viac pohybových aktivít.

Je dokázané, že lepšiu životnú perspektívu majú ľudia, ktorí síce majú zvýšenú hmotnosť, ale sú fyzicky aktívni, ako tí s normálnou hmotnosťou, ale bez pohybu (je lepšie byť „fit and fat“ ako „unfit and unfat“). A pritom vôbec netreba veľa – pre telo je prospešných už 30 minút pohybu päťkrát týždenne. Dôležité je, aby nás pohyb bavil!

Použitá literatúra:
1. Kamenský, G., Pella, D.: Zdravý životný štýl cesta k prevencii ochorení srdca a ciev, 2010, Bratislava
2. ÚVZ SR: Aktívne starnutie – pohybovou aktivitou, 2012, Bratislava
3. ŠZÚ Banská Bystrica: Zborník prednášok zo seminára pre lektorov poradenských centier – Optimalizácia fyzickej aktivity, 1999, Banská Bystrica
4. Fiala, J. a kol.: Vyber si zdraví a svobodu, 1995, Brno