V súvislosti s prechodom na nový portál ÚVZ www.uvzsr.sk, bude súčasné webové sídlo RÚVZ PD (www.ruvzpd.sk) vypnuté k 31.12.2023.
Od 1.1.2024 bude doména ruvzpd.sk presmerovaná na nový portál www.uvzsr.sk.
Informácie týkajúce sa pôsobnosti RÚVZ PD nájdete na novom portáli na podstránke
www.uvzsr.sk/web/ruvzpd.

10. máj – Svetový deň – Pohybom ku zdraviu Move For Health Day

WHO sa v máji 2002 rozhodla zaradiť do svojho kalendára významných dní počnúc rokom 2003 svetový deň pod názvom – Pohybom ku zdraviu (Move for Health). Týmto dňom sa stal 10. máj.

Napriek deklarovaným a dokázaným zdravotným prínosom fyzickej aktivity ľudia nie sú dostatočne aktívni. 60 % úmrtí vo svete na chronické ochorenia (najmä kardiovaskulárne, onkologické, metabolické, respiračné, muskuloskeletárne) vzniká aj z dôvodu nedostatočnej fyzickej aktivity.

Cieľom tejto iniciatívy je upozorniť na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu najčastejšie aj v kombinácii s nezdravou výživou.

Tento deň je výzvou pre školy na otvorenie športovísk pre verejnosť a v spolupráci s mestom vytvoriť aktivity zamerané na šport a pohyb.

Zdroj: WHO

ovz